top of page

Nasıl Mason Olunur?

Nasıl Mason olunur?

Hemen hemen bütün derneklerde olduğu gibi Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği’ne de belirli işlemlerin tamamlanması ile yeni üye alınır. Yeni üyelerin; yasa ve tüzüklerde belirtilen niteliklere uygun, Tanrı’ya inanan, hür, belli bir kültür seviyesine sahip, aydın, çevresinde iyi tanınan, iyi ahlaklı, namuslu, dürüst, şerefli ve çalışkan kişiler arasından seçilmesine dikkat edilir. Bu nedenle adaylar ancak özenle incelendikten sonra dernek üyeliğine kabul edilirler.

Mason olmak için hür irade ve rıza neden önemlidir?

Masonik anlayışa göre, bir insanın düşüncede ve eylemde hür iradesi ve rızası bireysel hürriyetinin ölçüsüdür. Hür Mason deyimi de zekâ, akıl, irade ve ruh hürriyetini işaret eder. Bir Masonun, Mason olmak için verdiği karar da dâhil olmak üzere her düşüncesi ve yaptığı her hareket onun hür iradesine ve rızasına bağlıdır. Aday, hür düşünen ve davranışlarında hür olan bir insandır. Adayın Masonluğa başvurusu, gönül rızası ve hür isteği ile yani hiç kimsenin baskısından etkilenmeksizin, gönüllü ve içten bir istekle yapılmış bir başvuru olmalıdır.

Masonluk üyelerinden ne beklemektedir?

Masonluğun imtiyazları, Masonların taşıdıkları yükümlülük ve sorumluluklardan daha fazla değildir. Kardeşlik kuruluşumuzun bir üyesinin edineceği yükümlülükler, modern bir toplumun üyesi olarak daha önce edinilmiş yükümlülükler ve üstlenilmiş vatan, ulus, aile ve bireysel sorumluluklarla asla çelişmediği gibi onlara güç katar. Bir başka ifade ile Masonluk, çağdaş toplumun bir üyesi olarak taşımakta olduğumuz sosyal ve bireysel yükümlülükleri tekrar etmekte ve perçinlemektedir.

bottom of page