top of page

Dünya'da Masonluk

Masonluğun Kökenleri

Nasıl ki demokrasiyi, felsefeyi veya bilimi bir veya birkaç kişi icat edip kurmamışsa, Masonluğu da bir veya birkaç kişi icat edip kurmamıştır. Masonluk bir evrimin sonucudur ve bu evrimde birçok Mason görev üstlenmiştir. Masonluk da öğretilerini birçok dinden, felsefeden, bilgi sisteminden ve sembollerden almıştır.

Tarihte Masonlar

Bugün Dünya’da yaşayan 4,5 milyon kadar Masonu birleştiren bir ilke vardır; Evrensel Kardeşlik Sevgisi. Mason kardeşlerimizden verdiğimiz örnekler bu kardeşlerimizle övünmek için değil, yeryüzündeki Mason profilinin çarpıcı zenginliğine dikkat çekmek içindir. Bu zenginlik Masonluğun ne politik, ne dinsel, ne de sınıfsal bir temel üzerinde yükselmediğini ortaya koymaktadır. Bireysel bir yolculuk olan Masonluk, hakikati arayan ve olgunlaşma mücadelesi veren insanları bir araya getiren bir zemindir.

Dünya: News
bottom of page