top of page

Duyurular ve Mesajlar

Duyurular ve Mesajlar: Image

Kamuoyuna Duyuru - İstanbul, 14.07.2020

Bazı yayın kuruluşlarının kamuoyunda gerçeklerin ötesinde bir algı yaratarak masonluğu ve masonları karalamaya, suçlamaya, düşmanlaştırmaya yönelik çabalarını ısrarla sürdürdüklerini üzülerek takip ediyoruz.

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği; Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş, çalışmalarını ilgili kanunlar çerçevesinde İçişleri Bakanlığı’nın denetiminde sürdüren bir dernektir. Üyeleri, Anayasa’nın 3. maddesinde ifadesini bulan; devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesine bağlılıklarıyla onur ve gurur duyan, hür fikirli, iyi ahlak sahibi, Tanrı’ya inanan, tüm dinlere saygı duyan, vatansever Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır.

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği ve üyeleri, dini ve siyasi tartışmaların dışında kalır, yurt içinde ve yurt dışında kendisinden üstün veya kendisine eşit hiçbir masonik otoriteyi kabul etmez. Bu nedenle “mason” başlığı altında yayımlanan her türlü haber ve yazı doğrudan Derneğimizi ve üyelerini ilgilendirir.

Daha önce de benzer yayınlarla alakalı olarak tüm gerçeklerin samimiyetle anlatılmasına ve düzeltme ve cevap hakkının kullanılması yönündeki taleplerimize rağmen hukuken talep ettiğimiz tekzip ve düzeltme metinlerimize yayın mecralarında yer vermeyip temelsiz ve asılsız iddialarda bulunanlar, kötü niyetli bir şekilde masonları FETÖ terör örgütü ile ilişkili gösterme çabasında ısrar etmektedirler.

Bu yayınlarda bu kez de Derneğimiz üyeliğinden ihraç edilmiş bir kişinin tamamen gerçek dışı, asılsız ve dayanaksız, hatta hayal ürünü denebilecek anlatımları kullanılmıştır. Kişi ya da kuruluşları aşağılayıcı ve yalan haber yapmak veya iftira niteliği taşıyan ya da özel amaçlara hizmet eden yayın yapmak yalnızca Basın Ahlak Esasları ile Meslek ve İlkelerine değil, kanuna ve hukuka da aykırı fiillerdendir.

Şüphesiz karşılığında hukuki ve cezai muhtelif yaptırımları da vardır. Ancak Derneğimiz, öncelikle Basın Kanunu ile evrensel gazetecilik ilkeleri ve etiği gereği kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin sağlanması amacıyla yayıncı kuruluştan kendilerine noter vasıtasıyla ulaştırılan düzeltme metninin yayımlanmasını beklemektedir.

Diğer taraftan bu vesile ile kamuoyu ile paylaşmak isteriz ki;

Derneğimizin yasa dışı bir yapılanma olan FETÖ terör örgütüne kapılarını açtığı algısı temelsiz, asılsız iddialarla oluşturulmaya çalışılmaktadır. Derneğimizin üye bilgileri mevzuata uygun ve şeffaf bir şekilde Devletimizin kayıtlarında mevcuttur. Üye sayısındaki artış iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. Kaldı ki; Derneğimize ait tüm üye bilgileri Dernekler Bilgi Sistemi’nde kayıtlı olup, Derneğimiz ile üyelik ilişkisi olmayan hiçbir kimsenin dernek çalışmalarına katılması mümkün değildir.

Türkiye Cumhuriyeti’nde kurulmuş her dernek gibi Derneğimizin de Türkiye’nin çeşitli illerinden üyeleri bulunmakta, sınırlı sayıda şube ve temsilciliklerimiz ile çalışmalarımız yine ilgili mevzuata sıkı sıkıya bağlı kalınarak sürdürülmekte, sonuç olarak bu ve benzer bilgilerin Devletimizin ilgili resmi mercilerinde kayıtlı olması nedeniyle üyelerimiz tam bir özgüven içerisinde bulunmaktadır.

Hakkında herhangi bir ceza soruşturması başlatılan bir kişinin üyeliği, Dernek Tüzüğü’ne göre anında tedbiren askıya alınarak yargı sürecinin tamamlanması beklenmekte; mahkumiyetin kesinleşmesi durumunda ise o kişi derhal üyelikten çıkarılmaktadır. Kaldı ki; cezaların şahsiliği ilkesinin bir sonucu olarak, bireysel olarak işlendiği kesinleşen fiillerin Derneğimize ve üyelerine yükletilmesi hukuken de, ahlaken de doğru değildir.

Hiç bir temele, belgeye dayanmadığı halde 15 Temmuz hain darbe girişiminde Derneğimizin rolü olduğu yönündeki iddia, varlığı da içeriği de belirsiz sözde bir belgeye dayandırılmaya çalışılmaktadır. Daha önce de tarihi kişilikleri, hiç bir zaman üyemiz olmadıklarını defalarca açıkladığımız halde, üyemiz olmuş gibi göstermek için düzmece belgeler üretenler 15 Temmuz hain darbe girişimi ile masonlar arasında gerçek dışı bir ilişki kurmaya yönelik beyhude bir çabanın içerisindediler.

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği’nin FETÖ terör örgütü yahut başka bir terör örgütü ile asla bir ilişkisi olmadığı gibi, 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ve geçmişteki darbe ve darbecilerle de hiç bir ilişkisi, ilintisi ya da işbirliği olmamıştır, olamaz. Zira Türkiye’nin birliğine, bağımsızlığına ve demokrasisine inanmış ve bu değerler üzerinde yemin etmiş olan bizler, Masonluğun temel prensibi olan siyasi ve dini tartışmaların dışında kalma ilkesine de sıkı sıkıya bağlıyız.

Sürekli tekrarlanan bu ve benzeri asılsız ve dayanaksız iddia ve iftiralar, Derneğimiz ve üyelerinin kişilik haklarına, kurumumuzun saygınlığına açık birer saldırı niteliğinde olup, milli birliğimizin her bakımdan korunması gereken bu günlerde bizleri derinden yaralayıp üzmektedir.

Disiplin suçu nedeniyle üyelikten ihraç edilmiş bir kişinin hayal ötesi beyanları arasında yer alan “Masonların İsrail’e hizmet etmesi”, “Masonluğun CHP’nin arka bahçesi olması” gibi asılsız ve dayanaksız, tamamen intikam amaçlı ve kötü niyetli iddiaları; gerek Dernek ve üyelerinin din ve siyaset tartışmalarına girmemesi, gerekse yurt içinde ve yurt dışında Derneğimize eşit veya ondan üstün hiçbir masonik otorite tanımaması hüküm ve gerçekleri karşısında hiçbir anlam taşımamaktadır.

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği, iddia edildiğinin aksine hiçbir kişi, kurum ve ülkeden icazet almadan kurulmuş, çalışmalarını Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre sürdüren bir dernektir.

Türkiye’nin bağımsızlığına, demokrasisine yürekten inanmış bizler, dün olduğu gibi bugün ve daima ülkemizin, milletimizin birer neferi olarak çalışmalarımızı aynı ilkelerle ve güven içinde sürdürmeye devam edeceğiz.

 

Bülent AKKAN

Büyük Üstat

Kamuoyuna Duyuru - İstanbul, 12.02.2020

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası olarak; İdlib'te kahraman ordumuza yönelik gerçekleşen hain saldırılarda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

Sadece kendi insanına değil, tüm insanlığa karşı sorumluluk bilinciyle sınırımızın içinde ve ötesinde zor durumdaki insanlara da şefkat kollarını açmış ülkemizin, topraklarına ve  insanlarına kasteden her türlü unsura karşı milli birliğimizin öneminin altını bir kez daha çiziyor, başta Türkiyemiz olmak üzere tüm insanlar ve insanlık için barış ve huzurun en kısa sürede gelmesini gönülden diliyoruz.

 

 

Bülent AKKAN

Büyük Üstat

Türk Masonları Cumhuriyetin 95. Yılında Anıtkabir'i ziyaret etti

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası üyesi Türk Masonları eşleri ve çocukları ile birlikte Büyük Üstat Bülent Akkan Başkanlığında Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ü anmak, ideallerine olan bağlılıklarını teyit etmek amacıyla her Cumhuriyet Bayramında olduğu gibi bu yıl da Anıtkabir'i büyük bir katılım ile ziyaret ettiler.

20181110-01.JPG

Kamuoyuna Duyuru - İstanbul, 10.10.2019

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası olarak; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkemizin bekasını tehdit eden terör unsurlarına karşı Suriye'nin kuzeydoğusunda haklı ve kararlı bir şekilde yürütmekte olduğu Barış Pınarı Harekatının başarılı olmasını diliyor, kahraman Mehmetçiğimizin görevlerini başarıyla tamamlayarak ülkemize dönmelerini temenni ediyoruz.

Ülkemize, topraklarımıza, insanımıza kasteden her türlü unsura karşı milli birliğimizin öneminin altını çiziyor, başta Türkiye'miz olmak üzere tüm insanlar ve insanlık için barış ve huzurun gelmesini diliyoruz.

 

Sevgi ve Saygılarımla,

Bülent AKKAN
Büyük Üstat

Büyük Locadan - İstanbul, 06.09.2018

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş, faaliyetlerini milli kanunlara ve nizamlara göre sürdüren bir dernektir. 

Her ne kadar Masonluk evrensel bir kavram ise de, her ülkede Masonlar kendi ülkelerinin kanun ve nizamlarına uygun dernekler kurar ve bu doğrultuda faaliyet gösterirler. Büyük Locamız da bu anlamda tamamen bağımsız, milli bir kuruluştur. 

Kamuoyuna Duyuru - İstanbul, 14.07.2018

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası olarak; 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan menfur darbe girişiminin 2.Yıldönümü ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle kutsal Vatanımız ve demokrasimiz için verilen her türlü mücadelede hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize, yaralanan gazilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz.

Dünyada eşine az rastlanır bir şekilde demokrasi dışı girişimlere karşı koyan bir milletin ferdi olmaktan duyduğumuz gurur ve özgüvenle Türkiyemizin geleceğine umutla ve güvenle bakmaya devam ediyoruz.

Sevgi ve Saygılarımla,

Bülent AKKAN 
Büyük Üstat

Kamuoyuna Duyuru - İstanbul, 22.01.2018

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası olarak; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkemizin bekasını tehdit eden terör unsurlarına karşı Suriye'nin kuzeyinde yürütmekte olduğu Zeytin Dalı Harekatının başarılı olmasını diliyor, kahraman Mehmetçiğimizin görevlerini başarıyla tamamlayarak ülkemize dönmelerini temenni ediyoruz.

Ülkemize, topraklarımıza, insanımıza kasteden tüm bu girişimlerin sona erdirilmesinde milli birliğimizin öneminin altını çiziyor, başta Türkiye'miz olmak üzere tüm insanlar ve insanlık için barış ve huzurun gelmesini diliyoruz.

Sevgi ve Saygılarımla,

Bülent AKKAN
Büyük Üstat

Kamuoyuna Duyuru - İstanbul, 13.07.2017

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası olarak; 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan menfur darbe girişiminin 1.Yıldönümünde Türk Halkı'nın darbe girişime karşı ortaya koyduğu kahramanca mücadelede hayatını kaybeden 249 şehidimizi bir kez daha rahmetle anıyor, yaralanan 2196 gazimize şükranlarımızı sunuyoruz.


Biz Masonlar demokrasimize yönelik her türlü müdahaleyi kabul edilemez buluyor, hiçbir ayırım olmaksızın toplumun her kesiminin demokrasimize sahip çıkmış olmasından dolayı büyük bir mutluluk ve kıvanç duyuyoruz. 

Vatanına, milletine sadakat yemini ile bağlı olan bizler, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik değerlere bağlı, millet egemenliğine dayalı, özgürlükçü, laik düzeninin ilelebet süreceğine yönelik inancımızı her zamankinden daha da fazla koruyoruz.

Ülkemize ve milli birliğimize kasteden her türlü girişime bundan sonra da karşı çıkacağımızı teyit ediyor, geleceğe umutla ve güvenle bakmaya devam ediyoruz.

Sevgi ve Saygılarımla,

Bülent AKKAN 
Büyük Üstat

Kamuoyuna Duyuru - İstanbul, 12.12.2016

Biz Masonların gözünde hakların en kutsalı, Evrenin Ulu Mimarı’nın insana bahşettiği yaşam hakkıdır.

İnsanlarımızın canına kast eden; ülkemizin birlik ve beraberliğini, huzurunu ve kardeşliğini hedef alan terör saldırılarını, nereden ve kimden gelirse gelsin, bütün benliğimizle kınıyoruz.

10 Aralık 2016 günü gerçekleştirilen ve ülkemizi yasa boğan menfur saldırıda hayatını kaybeden Emniyet mensuplarımıza ve vatandaşlarımıza Evrenin Ulu Mimarı’ndan rahmet, yaralılara şifa, kederli ailelere ve tüm ulusumuza sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Büyük Üstat Mesajı - İstanbul, 23.07.2016

Biz Masonlar, mesleğimize yön veren Eski Yükümlülüklerimiz ve İlkelerimize uymayı taahhüt etmiş bulunmaktayız.

Bu yükümlülük ve taahhütlerimizde bizlere şu görevler yüklenir:
"… İyi ve dürüst bir insan olacak, ahlâk kurallarına uyacaksınız.
- Barışsever olacak ve yaşadığımız ülkenin yasalarına uyacak, vatanınıza şerefle hizmet edeceksiniz.
- Devlete karşı girişilen hiçbir eyleme katılmayacak, ülkenin yararlarını, bağımsızlığını, dirlik ve düzenini korumayı kutsal bir görev bileceksiniz.
- Devlet makamlarına saygılı olacak, gayretle çalışacak, şerefli bir hayat sürecek ve insanlara itibar edeceksiniz.
- Localarınızda din ve siyaset ile ilgili tartışmalara izin vermeyeceksiniz.
- K:.'lerinize saygı besleyecek, sahtekâr ve ikiyüzlüleri camiamızdan uzak tutacaksınız.
- İnsan kişiliğine saygıyı, bütün insanların iyiliğine çalışmayı, kişinin hürriyetini ve ahlaki sorumluluğunu, insanların hak ve görev eşitliğini, bilime saygıyı birer ilke olarak benimseyeceksiniz. K:.'leriniz arasında din, mezhep, ırk, dil, inanç ve sosyal durum ayrımı gözetmeyeceksiniz…"

Duyurular ve Mesajlar: Text

Türk Masonları Ata'nın huzurundaydı - Ankara, 05.11.2016

Türk Masonları her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Anıtkabir'i ziyaret ederek Büyük Atatürk'ün huzuruna çıktılar.

20161105-01.jpg
Duyurular ve Mesajlar: Image

İstanbul’da 2013-14 Eğitim Dönemi için Eğitime Katkı Desteği
Müracaatları

2013-14 Eğitim Döneminde derneğimizden eğitime katkı desteği almak isteyen üniversite öğrencilerinin Nur-i Ziya Sok. No.13, Beyoğlu adresinden alacakları boş formu doldurarak ve istenen belgeleri ekleyerek geri vermeleri gerekmektedir.

Amaç ve İşleyiş

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği bünyesinde 1993 yılında eğitime katkı desteği kurumu oluşturulmuştur. Eğitime katkı desteği kurumu; Atatürk ilkelerine bağlı, laik görüş ve düşüncelerle donatılmış, çağdaş, aydın gençliğimizin toplumumuza kazandırılması yönünde hizmet vermekte ve üniversite öğrencilerine eğitim desteği sağlamaktadır. Amacımız; mümkün olduğunca çok sayıda ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaşıp, destek olabilmektir. Eğitime katkı desteği verilecek öğrencilerimiz titiz incelemeler ve mülakatların ardından belirlenmektedir.

Eğitime Katkı Desteği Verilecek Öğrenci Sayısının Belirlenmesi

Eğitime katkı desteği verilecek öğrenci sayısının belirlenmesi eğitime katkı desteği komitesinin kol başkanları ile yaptıkları görüşmeler sonucunda kollardan alınan eğitime katkı desteği taahhütlerine göre belirlenir. Genel kurulda belirlenen eğitime katkı payı bedeli kollardan tahsil edilir. Bu miktar bursiyer öğrencilerimiz mezun olana kadar banka hesap numaralarına aylık (kesintisiz) olarak aktarılmaktadır.

Eğitime Katkı Desteği Verilecek Öğrencilerin Seçimi

Bütün öğrencilerin ön elemesi öğrenci başvuru formu üzerinden yapılır.


Daha sonra belirlenen öğrenciler sözlü mülakat için davet edilir. Aday seçiminde öğrencinin mali durumu, anne-babasının hayatta olup olmadığı, öğrenimine engel (sakat ve desteğe muhtaç olması) durumu gibi kıstaslar komite üyelerince göz önünde alınarak incelenir.


Yönetmelikçe yapılan puanlamaya göre, eğitime katkı desteği verilecek öğrencimiz olmaya hak kazanan öğrencilerden gereken evraklar istenir.

Eğitime Katkı Desteği Verilecek Öğrencilerin Takibi

Eğitime katkı desteği verilecek öğrencilerimiz, eğitim öğretim yılı sonunda aldıkları not çizelgeleri ve öğrenci belgelerinin tarafımıza ulaştırılması ile takip edilir.


Karşılıksız yapılan eğitime katkı desteği verilmesinin koşulu sınıf geçmektir. Sınıf tekrarı var ise öğrencinin durumu burs komitesince incelenip bursun kesilmesi gerçekleştirilir.

Komitenin Eğitime Katkı Desteği Verilecek Öğrenciler ile İlgili Çalışma Prensipleri

Eğitime katkı desteği komiteleri her ay toplantılar yaparak, bursiyer öğrencilerimiz ile ilişkilerimizin sağlam olması amacı ve sosyal, sanatsal, müzikal, ekonomik, yönetimsel içerikli bilgileri eğitime katkı desteği verilecek öğrencilerimize aktarmak adına konuşmalar organize edilir. Her ayın ilk pazar günü öğrenciler toplantılara davet edilir.

Her üç vadide faaliyette bulunan komitelerin katkısıyla toplam eğitime katkı desteği verilecek öğrencilerimizin sayısı bu yıl 624 olmuştur. Hedefimiz bu rakamı kısa sürede daha yukarı çekmektir.

İstanbul Vadisinde Bugün

212 Öğrenci ile devam etmekte olan eğitime katkı desteği verilen öğrenci sayımıza, 103 yeni öğrenci ilavesi ile 2012-13 eğitim dönemine 315 bursiyer öğrencimiz ile devam edilmektedir. Bu öğrencilerin 144’ü (%46 ) kız, 171’i (%54) erkek toplamda 315 eğitime katkı desteği verilen öğrencimiz vardır. eğitime katkı desteği verilen öğrencilerimizin 212’si İstanbul’da 103’ü diğer şehirlerde okumaktadır.

Eğitime katkı desteği verilen öğrencilerin 42’si Tıp ve Sağlık Fakültelerinde, 16’sı İnşaat Fakültesi , 52’si Fen-Edebiyat Fakültesi, 33’ü Mühendislik Fakültesi, 6’sı Hukuk Fakültesi, 51’i İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi, 17’si Eğitim Fakültesi ve 98’i diğer bölümlere devam etmektedirler.

Kamuoyuna Duyuru - İstanbul, 02.11.2020

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası olarak; İzmir Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020 Cuma günü gerçekleşmiş olan deprem nedeniyle hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yüce milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Millet olarak kenetlendiğimiz bugünlerde ülke olarak  karşı karşıya olduğumuz deprem riskini ancak devletimiz ve milletimizin el ele vermesi suretiyle bilimin rehberliğinde çözebileceğimize inanıyoruz. 

Bu vesile ile başta Türkiyemiz olmak üzere tüm insanlar ve insanlık için sağlık, barış ve huzurun en kısa sürede gelmesini gönülden diliyoruz.
 
 
Bülent AKKAN
Büyük Üstat

bottom of page