top of page

Duyurular ve Mesajlar

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Eğitim Yardımı Bilgilendirme Metni 

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği, Tüzüğünün 2. maddesinin 3.fıkrasının (a)bendinde belirtilen "Burslar tahsis eder" hükmüne uygun olarak bursların (Eğitim Yardımı) tahsisine yönelik aşağıda belirtilen misyon ve vizyona uygun çalışmalar yapar. 

 

Vizyon: 

 

“Cumhuriyetin kuruluş değerlerine bağlı, aydın, hür düşünen, aklı ile hareket eden ve her yönüyle gelecek nesillere örnek olabilecek ihtiyacı olan başarılı öğrencilere, maddi manevi destek vererek, ülkü mabedinin oluşumuna katkı sağlamaktır” 

 

Misyon: 

 

“Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası prensipleri doğrultusunda: 

 

  •  Yüksek öğrenimdeki öğrencilerin kendilerini geliştirerek toplumda etkin konuma, ülkesine ve insanlığa faydalı hale gelmelerine yardımcı olmak, 

  •  Akıl ile hareket eden, yetenekli gençlerimize geleceğin aydın, laik liderleri olarak yetiştirecek şekilde destek verebilmek, 

  • Davranışları ve düşünceleriyle örnek olacak bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamak,

 

Başvuru Süreci; 

 

Yüksek öğrenimdeki her öğrenci (ara sınıfların dönem sonu not ortalaması 2,5 üzerinde olması şartı ile) Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği üzerinden başvuru formları temin edilerek her yılın 31 Ekim tarihine kadara başvuru yapılabilir. 

 

Kasım ve Aralık aylarında yapılan değerlendirmeler sonucu hak kazanan öğrencilere eğitim desteği ayından Ocak başlayarak 12 ay boyunca ve mezuniyetleri sona erinceye kadar devam eder.

Kamuoyuna Duyuru - İstanbul, 14.07.2020

Duyurular ve Mesajlar: Image

Bazı yayın kuruluşlarının kamuoyunda gerçeklerin ötesinde bir algı yaratarak masonluğu ve masonları karalamaya, suçlamaya, düşmanlaştırmaya yönelik çabalarını ısrarla sürdürdüklerini üzülerek takip ediyoruz.

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği; Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş, çalışmalarını ilgili kanunlar çerçevesinde İçişleri Bakanlığı’nın denetiminde sürdüren bir dernektir. Üyeleri, Anayasa’nın 3. maddesinde ifadesini bulan; devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesine bağlılıklarıyla onur ve gurur duyan, hür fikirli, iyi ahlak sahibi, Tanrı’ya inanan, tüm dinlere saygı duyan, vatansever Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır.

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği ve üyeleri, dini ve siyasi tartışmaların dışında kalır, yurt içinde ve yurt dışında kendisinden üstün veya kendisine eşit hiçbir masonik otoriteyi kabul etmez. Bu nedenle “mason” başlığı altında yayımlanan her türlü haber ve yazı doğrudan Derneğimizi ve üyelerini ilgilendirir.

Daha önce de benzer yayınlarla alakalı olarak tüm gerçeklerin samimiyetle anlatılmasına ve düzeltme ve cevap hakkının kullanılması yönündeki taleplerimize rağmen hukuken talep ettiğimiz tekzip ve düzeltme metinlerimize yayın mecralarında yer vermeyip temelsiz ve asılsız iddialarda bulunanlar, kötü niyetli bir şekilde masonları FETÖ terör örgütü ile ilişkili gösterme çabasında ısrar etmektedirler.

Bu yayınlarda bu kez de Derneğimiz üyeliğinden ihraç edilmiş bir kişinin tamamen gerçek dışı, asılsız ve dayanaksız, hatta hayal ürünü denebilecek anlatımları kullanılmıştır. Kişi ya da kuruluşları aşağılayıcı ve yalan haber yapmak veya iftira niteliği taşıyan ya da özel amaçlara hizmet eden yayın yapmak yalnızca Basın Ahlak Esasları ile Meslek ve İlkelerine değil, kanuna ve hukuka da aykırı fiillerdendir.

Şüphesiz karşılığında hukuki ve cezai muhtelif yaptırımları da vardır. Ancak Derneğimiz, öncelikle Basın Kanunu ile evrensel gazetecilik ilkeleri ve etiği gereği kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin sağlanması amacıyla yayıncı kuruluştan kendilerine noter vasıtasıyla ulaştırılan düzeltme metninin yayımlanmasını beklemektedir.

Diğer taraftan bu vesile ile kamuoyu ile paylaşmak isteriz ki;

Derneğimizin yasa dışı bir yapılanma olan FETÖ terör örgütüne kapılarını açtığı algısı temelsiz, asılsız iddialarla oluşturulmaya çalışılmaktadır. Derneğimizin üye bilgileri mevzuata uygun ve şeffaf bir şekilde Devletimizin kayıtlarında mevcuttur. Üye sayısındaki artış iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. Kaldı ki; Derneğimize ait tüm üye bilgileri Dernekler Bilgi Sistemi’nde kayıtlı olup, Derneğimiz ile üyelik ilişkisi olmayan hiçbir kimsenin dernek çalışmalarına katılması mümkün değildir.

Türkiye Cumhuriyeti’nde kurulmuş her dernek gibi Derneğimizin de Türkiye’nin çeşitli illerinden üyeleri bulunmakta, sınırlı sayıda şube ve temsilciliklerimiz ile çalışmalarımız yine ilgili mevzuata sıkı sıkıya bağlı kalınarak sürdürülmekte, sonuç olarak bu ve benzer bilgilerin Devletimizin ilgili resmi mercilerinde kayıtlı olması nedeniyle üyelerimiz tam bir özgüven içerisinde bulunmaktadır.

Hakkında herhangi bir ceza soruşturması başlatılan bir kişinin üyeliği, Dernek Tüzüğü’ne göre anında tedbiren askıya alınarak yargı sürecinin tamamlanması beklenmekte; mahkumiyetin kesinleşmesi durumunda ise o kişi derhal üyelikten çıkarılmaktadır. Kaldı ki; cezaların şahsiliği ilkesinin bir sonucu olarak, bireysel olarak işlendiği kesinleşen fiillerin Derneğimize ve üyelerine yükletilmesi hukuken de, ahlaken de doğru değildir.

Hiç bir temele, belgeye dayanmadığı halde 15 Temmuz hain darbe girişiminde Derneğimizin rolü olduğu yönündeki iddia, varlığı da içeriği de belirsiz sözde bir belgeye dayandırılmaya çalışılmaktadır. Daha önce de tarihi kişilikleri, hiç bir zaman üyemiz olmadıklarını defalarca açıkladığımız halde, üyemiz olmuş gibi göstermek için düzmece belgeler üretenler 15 Temmuz hain darbe girişimi ile masonlar arasında gerçek dışı bir ilişki kurmaya yönelik beyhude bir çabanın içerisindediler.

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği’nin FETÖ terör örgütü yahut başka bir terör örgütü ile asla bir ilişkisi olmadığı gibi, 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ve geçmişteki darbe ve darbecilerle de hiç bir ilişkisi, ilintisi ya da işbirliği olmamıştır, olamaz. Zira Türkiye’nin birliğine, bağımsızlığına ve demokrasisine inanmış ve bu değerler üzerinde yemin etmiş olan bizler, Masonluğun temel prensibi olan siyasi ve dini tartışmaların dışında kalma ilkesine de sıkı sıkıya bağlıyız.

Sürekli tekrarlanan bu ve benzeri asılsız ve dayanaksız iddia ve iftiralar, Derneğimiz ve üyelerinin kişilik haklarına, kurumumuzun saygınlığına açık birer saldırı niteliğinde olup, milli birliğimizin her bakımdan korunması gereken bu günlerde bizleri derinden yaralayıp üzmektedir.

Disiplin suçu nedeniyle üyelikten ihraç edilmiş bir kişinin hayal ötesi beyanları arasında yer alan “Masonların İsrail’e hizmet etmesi”, “Masonluğun CHP’nin arka bahçesi olması” gibi asılsız ve dayanaksız, tamamen intikam amaçlı ve kötü niyetli iddiaları; gerek Dernek ve üyelerinin din ve siyaset tartışmalarına girmemesi, gerekse yurt içinde ve yurt dışında Derneğimize eşit veya ondan üstün hiçbir masonik otorite tanımaması hüküm ve gerçekleri karşısında hiçbir anlam taşımamaktadır.

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği, iddia edildiğinin aksine hiçbir kişi, kurum ve ülkeden icazet almadan kurulmuş, çalışmalarını Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre sürdüren bir dernektir.

Türkiye’nin bağımsızlığına, demokrasisine yürekten inanmış bizler, dün olduğu gibi bugün ve daima ülkemizin, milletimizin birer neferi olarak çalışmalarımızı aynı ilkelerle ve güven içinde sürdürmeye devam edeceğiz.

 

Bülent AKKAN

Büyük Üstat

Kamuoyuna Duyuru - İstanbul, 12.02.2020

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası olarak; İdlib'te kahraman ordumuza yönelik gerçekleşen hain saldırılarda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

Sadece kendi insanına değil, tüm insanlığa karşı sorumluluk bilinciyle sınırımızın içinde ve ötesinde zor durumdaki insanlara da şefkat kollarını açmış ülkemizin, topraklarına ve  insanlarına kasteden her türlü unsura karşı milli birliğimizin öneminin altını bir kez daha çiziyor, başta Türkiyemiz olmak üzere tüm insanlar ve insanlık için barış ve huzurun en kısa sürede gelmesini gönülden diliyoruz.

 

 

Bülent AKKAN

Büyük Üstat

Türk Masonları Cumhuriyetin 95. Yılında Anıtkabir'i ziyaret etti

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası üyesi Türk Masonları eşleri ve çocukları ile birlikte Büyük Üstat Bülent Akkan Başkanlığında Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ü anmak, ideallerine olan bağlılıklarını teyit etmek amacıyla her Cumhuriyet Bayramında olduğu gibi bu yıl da Anıtkabir'i büyük bir katılım ile ziyaret ettiler.

20181110-01.JPG

Kamuoyuna Duyuru - İstanbul, 10.10.2019


Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası olarak; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkemizin bekasını tehdit eden terör unsurlarına karşı Suriye'nin kuzeydoğusunda haklı ve kararlı bir şekilde yürütmekte olduğu Barış Pınarı Harekatının başarılı olmasını diliyor, kahraman Mehmetçiğimizin görevlerini başarıyla tamamlayarak ülkemize dönmelerini temenni ediyoruz.

Ülkemize, topraklarımıza, insanımıza kasteden her türlü unsura karşı milli birliğimizin öneminin altını çiziyor, başta Türkiye'miz olmak üzere tüm insanlar ve insanlık için barış ve huzurun gelmesini diliyoruz.
 
Sevgi ve Saygılarımla,
Bülent AKKAN
Büyük Üstat

Büyük Locadan - İstanbul, 06.09.2018

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş, faaliyetlerini milli kanunlara ve nizamlara göre sürdüren bir dernektir. 

Her ne kadar Masonluk evrensel bir kavram ise de, her ülkede Masonlar kendi ülkelerinin kanun ve nizamlarına uygun dernekler kurar ve bu doğrultuda faaliyet gösterirler. Büyük Locamız da bu anlamda tamamen bağımsız, milli bir kuruluştur. 

Kamuoyuna Duyuru - İstanbul, 14.07.2018

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası olarak; 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan menfur darbe girişiminin 2.Yıldönümü ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle kutsal Vatanımız ve demokrasimiz için verilen her türlü mücadelede hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize, yaralanan gazilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz.

Dünyada eşine az rastlanır bir şekilde demokrasi dışı girişimlere karşı koyan bir milletin ferdi olmaktan duyduğumuz gurur ve özgüvenle Türkiyemizin geleceğine umutla ve güvenle bakmaya devam ediyoruz.

Sevgi ve Saygılarımla,

Bülent AKKAN 
Büyük Üstat

Kamuoyuna Duyuru - İstanbul, 22.01.2018

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası olarak; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkemizin bekasını tehdit eden terör unsurlarına karşı Suriye'nin kuzeyinde yürütmekte olduğu Zeytin Dalı Harekatının başarılı olmasını diliyor, kahraman Mehmetçiğimizin görevlerini başarıyla tamamlayarak ülkemize dönmelerini temenni ediyoruz.

Ülkemize, topraklarımıza, insanımıza kasteden tüm bu girişimlerin sona erdirilmesinde milli birliğimizin öneminin altını çiziyor, başta Türkiye'miz olmak üzere tüm insanlar ve insanlık için barış ve huzurun gelmesini diliyoruz.

Sevgi ve Saygılarımla,

Bülent AKKAN
Büyük Üstat

Kamuoyuna Duyuru - İstanbul, 13.07.2017

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası olarak; 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan menfur darbe girişiminin 1.Yıldönümünde Türk Halkı'nın darbe girişime karşı ortaya koyduğu kahramanca mücadelede hayatını kaybeden 249 şehidimizi bir kez daha rahmetle anıyor, yaralanan 2196 gazimize şükranlarımızı sunuyoruz.
 
Biz Masonlar demokrasimize yönelik her türlü müdahaleyi kabul edilemez buluyor, hiçbir ayırım olmaksızın toplumun her kesiminin demokrasimize sahip çıkmış olmasından dolayı büyük bir mutluluk ve kıvanç duyuyoruz. 

Vatanına, milletine sadakat yemini ile bağlı olan bizler, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik değerlere bağlı, millet egemenliğine dayalı, özgürlükçü, laik düzeninin ilelebet süreceğine yönelik inancımızı her zamankinden daha da fazla koruyoruz.

Ülkemize ve milli birliğimize kasteden her türlü girişime bundan sonra da karşı çıkacağımızı teyit ediyor, geleceğe umutla ve güvenle bakmaya devam ediyoruz.

Sevgi ve Saygılarımla,

Bülent AKKAN 
Büyük Üstat

Kamuoyuna Duyuru - İstanbul, 12.12.2016

Biz Masonların gözünde hakların en kutsalı, Evrenin Ulu Mimarı’nın insana bahşettiği yaşam hakkıdır.

İnsanlarımızın canına kast eden; ülkemizin birlik ve beraberliğini, huzurunu ve kardeşliğini hedef alan terör saldırılarını, nereden ve kimden gelirse gelsin, bütün benliğimizle kınıyoruz.

10 Aralık 2016 günü gerçekleştirilen ve ülkemizi yasa boğan menfur saldırıda hayatını kaybeden Emniyet mensuplarımıza ve vatandaşlarımıza Evrenin Ulu Mimarı’ndan rahmet, yaralılara şifa, kederli ailelere ve tüm ulusumuza sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Büyük Üstat Mesajı - İstanbul, 23.07.2016

Biz Masonlar, mesleğimize yön veren Eski Yükümlülüklerimiz ve İlkelerimize uymayı taahhüt etmiş bulunmaktayız.

Bu yükümlülük ve taahhütlerimizde bizlere şu görevler yüklenir:
"… İyi ve dürüst bir insan olacak, ahlâk kurallarına uyacaksınız.
- Barışsever olacak ve yaşadığımız ülkenin yasalarına uyacak, vatanınıza şerefle hizmet edeceksiniz.
- Devlete karşı girişilen hiçbir eyleme katılmayacak, ülkenin yararlarını, bağımsızlığını, dirlik ve düzenini korumayı kutsal bir görev bileceksiniz.
- Devlet makamlarına saygılı olacak, gayretle çalışacak, şerefli bir hayat sürecek ve insanlara itibar edeceksiniz.
- Localarınızda din ve siyaset ile ilgili tartışmalara izin vermeyeceksiniz.
- K:.'lerinize saygı besleyecek, sahtekâr ve ikiyüzlüleri camiamızdan uzak tutacaksınız.
- İnsan kişiliğine saygıyı, bütün insanların iyiliğine çalışmayı, kişinin hürriyetini ve ahlaki sorumluluğunu, insanların hak ve görev eşitliğini, bilime saygıyı birer ilke olarak benimseyeceksiniz. K:.'leriniz arasında din, mezhep, ırk, dil, inanç ve sosyal durum ayrımı gözetmeyeceksiniz…"

Duyurular ve Mesajlar: Text

Türk Masonları Ata'nın huzurundaydı - Ankara, 05.11.2016

Türk Masonları her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Anıtkabir'i ziyaret ederek Büyük Atatürk'ün huzuruna çıktılar.

20161105-01.jpg
Duyurular ve Mesajlar: Image

Kamuoyuna Duyuru - İstanbul, 02.11.2020

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası olarak; İzmir Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020 Cuma günü gerçekleşmiş olan deprem nedeniyle hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yüce milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Millet olarak kenetlendiğimiz bugünlerde ülke olarak  karşı karşıya olduğumuz deprem riskini ancak devletimiz ve milletimizin el ele vermesi suretiyle bilimin rehberliğinde çözebileceğimize inanıyoruz. 

Bu vesile ile başta Türkiyemiz olmak üzere tüm insanlar ve insanlık için sağlık, barış ve huzurun en kısa sürede gelmesini gönülden diliyoruz.
 
 
Bülent AKKAN
Büyük Üstat

bottom of page