top of page

Türkiye'de Ünlü Masonlar

Türkiye'de Ünlü Masonlar: Text

Devlet Adamları ve Politikacılar

 • 33. Osmanlı Padişahı V. Murad

 • Şehzade Kemalettin Efendi

 • Şehzade Nurettin Efendi

 • Sadrazam Talat Paşa

 • Maliye, Maarif ve Evkaf Nazırı M. Raşit Erer

 • Bahriye Nazırı Cemal Paşa

 • Maliye Nazırı Cavit Bey

 • Maliye Nazırı Tevfik Bey

 • Hariciye Nazırı Ahmet Nesimi Sayman

 • Nafia Nazırı Ali Münif

 • Postane Nazırı Kirkor Agaton

 • Devlet Adamı ve Musikişinas Prens Mehmet Abdülhalim Paşa

 • Prens Aziz Hasan Paşa

 • Devlet Adamı ve Şair Süleyman Asaf

 • Ankara Valisi Reşit Paşa

 • İttihat ve Terakki Fırkası Umumi Kâtibi Mithat Şükrü Bleda

 • Maliye Müsteşarı Faik Süleyman

 • Hürriyet Kahramanı Resneli Niyazi

 • Başbakan Hasan Saka

 • Başbakan Suat Hayri Ürgüplü

 • Ticaret Bakanı, Adalet Bakanı Mümtaz Ökmen

 • Başbakan Yardımcısı Akif İyidoğan

 • Dışişleri Bakanı Bekir Sami Kunduh

 • Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras

 • Dışişleri Bakanı Selim Sarper

 • İçişleri Bakanı Mehmet Cemil Uybadın

 • İçişleri Bakanı Şükrü Kaya

 • Adalet Bakanı Hasan Menemencioğlu

 • Millî Eğitim Bakanı Vasıf Çınar

 • Millî Eğitim Bakanı Mustafa Necati

 • Millî Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel

 • Millî Savunma Bakanı Münir Birsel

 • Millî Savunma Bakanı Hulusi Köymen

 • Tarım Bakanı Reşat Muhlis Erkmen

 • Çalışma Bakanı Mümtaz Tarhan

 • Ticaret Bakanı Zühtü Velibeşe

 • Ticaret Bakanı Ahmet Dallı

 • Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Salih Korur

 • Bakan, Millî Emniyet Başkanı Celal Tevfik Karasapan

 • Atatürk'ün Yaveri, Bolu Milletvekili Cevat Abbas Gürer

Askerler

 • İngiliz Amirali ve Türk Müşiri olan Hobart Paşa

 • Abdülaziz’in Başmabeyincisi Namık Paşazade Hüseyin Cemil Paşa

 • Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa

 • Müşir Fuat Paşa

 • Cihan Harbi'nde Kafkas Cephesi'nde şehit olan Hüseyin Hüsnü Paşa

 • Birinci Ordu Komutanı Ali İhsan Sabis Paşa

 • Jandarma Genel Komutanı Ali Remzi Yiğitgüder Paşa

 • Hava Kuvvetleri Komutanı Zeki Doğan Paşa

 • Münakalat Vekili Yümni Üresin Paşa

 • Yüksek Şura Üyesi Eşref Manas Paşa

Bilim Adamları

 • Bilgin ve Devlet Adamı Mehmet Tahir Münif Paşa

 • Tıp Doktoru Dr. Antranik Gırcikyan Paşa

 • Ülkemizde yeni eğitim yöntemlerini getiren Selim Sabit Efendi

 • Çocuk Esirgeme Kurumu'nun kurucularından Mehmet Ali Baba Erel

 • Sözlükçü, Yazar Hüseyin Kazım Kadri

 • TTK Başkanlığı yapmış olan Hasan Cemil Çambel

 • İktisat Profesörü Mustafa Zühtü İnhan

 • Coğrafya Profesörü Faik Sabri Duran

 • Psikoloji Profesörü Mustafa Şekip Tunç

 • İTÜ Rektörü Mustafa İnan

 • Tıp Profesörü Mim Kemal Öke

 • Eğitimci, Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Hayrullah Örs

 • Hukuk Profesörü Vasfi Raşit Sevig

 • Tıp Profesörü, Rektör ve daha sonra milletvekilliği de yapmış olan Besim Ömer Akalın

 • Tıp Profesörü Niyazi İsmet Gözcü

 • Fen Fakültesi Dekanı Hüseyin Hamit

 • Rektörlük de yapmış olan Profesör Mustafa Hulki Erem

 • Yüksek Mühendis, Rektör Suphi Kamil

 • Ord. Prof.Dr. Burhanettin Toker

 • Fizik Profesörü Salih Murat Uzdilek

 • Ord. Prof.Dr. Fahri Arel

 • Prof. Dr. Muzaffer Şevki

 • Matematik Profesörü, Dekan Kerim Erim

 • Müzikolog Cevad Memduh Altar

 • Tıp Profesörü ve Rektör Kazım İsmail Gürkan

 • İktisat Profesörü Mehmet Ali Özeken

 • Tarih Profesörü ve TTK Başkanı Enver Ziya Karal

 • Prof. Ahmet Asım Karadeniz

 • Prof. Nişan Sönmez

Şairler ve Yazarlar

 • Gazeteci ve Yazar Şinasi

 • Şair ve Devlet Adamı Ziya Paşa

 • Gazeteci ve Yazar Teodor Kasap

 • Büyük Vatan Şairi Namık Kemal

 • Tiyatrocu ve Yazar Güllü Agop

 • Yazar Mehmet Emin Bey

 • Yazar ve Gazeteci Ahmet Rasim

 • Lügatçı ve Yazar Diran Kelekyan

 • Millî Şair Mehmet Emin Yurdakul

 • Yazar ve Filozof Rıza Tevfik

 • Yazar ve Gazeteci Hüseyin Cahit Yalçın

 • Şair ve Noter Mithat Cemal Kuntay

 • Yazar ve Gazeteci Ahmet Emin Yalman

 • Yazar ve Öğretmen Reşad Nuri Güntekin

 • Yazar ve Gazeteci Agâh Sırrı Levent

 • Gazeteci Yazar Nail Güreli

Sanatçılar

 • Müzisyen Şükrü Şenozan

 • Ressam Ali Sami Boyar

 • Ressam Nazmi Ziya Güran

 • Ressam, GSA Müdürü Namık İsmail

 • Sahne Sanatçısı Behzat Butak

 • Sahne Sanatçısı İ.Galip Arcan

 • Karikatürist Ramiz Gökçe

 • Opera Sanatçısı Nurullah Şevket Taşkıran

 • Müzisyen Mesut Cemil Tel

 • Piyanist Mithat Fenmen

 • Sinema Sanatçısı Ayhan Işık

 • Orkestra Şefi Orhan Tanrıkulu

 • Heykeltraş Haluk Tezonar

 • Sahne ve sinema sanatçısı Zeki Alasya

 • Sahne sanatçısı Ferdi Merter Fosforoğlu

Din Adamları

 • Şeyhülislam Musa Kazım Efendi

 • Şeyhülislam Hayri Efendi

 • Berlin Sefareti Baş İmamı Mustafa Hafız Şükrü

 • Sefaret İmamı Haşim Veli

 • Müderris Mahmut Esad Efendi

Eğitimciler

 • Muvaffak Benderli

 • Yontov Garti

 • Hikmet Gürtav

 • Mehmet Ali Kırca

 • Celal Öget

 • Halit Sarıkaya

 • Ali Teoman

bottom of page