top of page
nafiz_ekemen-square.jpeg

Nafiz Z. Ekemen

1973 - 1979

İstanbul Hukuk Fakültesi mezunudur. Harici hayatının büyük bölümünü serbest avukatlık yaparak geçirmiştir.


1953’de Hürriyet Muhterem Locasında tekris edilmiştir. 1961 yılında seçildiği Büyük Sekreterlik görevini 13 yıl süre ile devam ettirmiştir. Bu görevde iken yaşanan 1965 Olayları sırasında büyük üzüntüler yaşamış, 1973’de Büyük Üstat olarak seçildiğinde de ayrılan biraderlerin geri dönmeleri için gayret sarf etmiştir. 1973, 1975, 1977, 1979 dönemleri için Büyük Üstat seçilmiş ve Türk Masonluğuna büyük emekler vermiştir. 6 Eylül 1979 vefat etmiştir

bottom of page