top of page
fuat_hulusi_demirelli-square.jpeg

Fuat Hulusi Demirelli

1918 - 1921

Trablusşam ve Beyrut'ta ilk ve orta, İstanbul Hukuk Mektebi'nde de yüksek öğrenimini tamamladı. Gelibolu ve Manastır'da savcı olarak çalıştı. Yurdun çeşitli yerlerinde mahkeme üyeliği, mahkeme başkanlığı, savcılık gibi adalet ile ilgili görevlerde bulundu. Osmanlı döneminde Meclisi Mebusan’ın I. döneminde (1908) Trablusşam Mebusu, Cumhuriyet döneminde ise TBMM’nin III. dönemi (1927) Antalya Mebusu oldu. 1928'de Temyiz Üyeliğine, sonra da Temyiz Mahkemesi Reisliğine atandı. Daha sonra TBMM’nin VIII. ve IX. dönemlerimde (1946 ve 1950) Antalya milletvekilliği yaptı. Demokrat Parti kurucularındandır. Harbin Etrafında (1915), Hukuk ve Kavanin (1917) ve Borçlar adlı kitapların yazarıdır.


1909 yılında, muhtemelen Kalkedonya Locasında, tekris edilmiştir. 23 Kasım 1955’de vefat etmiştir

bottom of page