top of page
rint_akyuz.jpg

Büyük Üstat Mesajı

Dünyada en çok merak edilen ve üzerine çeşitli spekülasyonlar yapılan kurumların başında masonluk gelmektedir. Bunun önemli bir sebeplerinden biri masonluğun  üye olmayanlara kapalı olması, yani toplantılarına sadece kendi üyelerinin katılabilmesidir. Üye olmayanların, birçok sivil toplum kuruluşunda da uygulandığı gibi, misafir olarak bile toplantılara alınmadığı, toplantıların sadece üyelere mahsus olduğu bir gerçektir.

Başka bir sebebi ise  sahip olduğu düşünülen ve bu nedenle de üzerinde çok spekülasyon yapılan sırlarıdır. Masonluğun kendine has sırları olduğu da doğrudur.  Oysa ki bu sırlar bir meslek örgütü olarak ortaya çıkmış duvarcı ustalarının mesleki bilgileri ile ilgili semboller ve alegoriler ile ilgili konulardır. Tarih içinde çok büyük bir itina ile saklanan bu sırlar, XVII. yüzyılda sanayi devrimiyle gelişen inşaat teknikleri yüzünden değerlerini kaybetmiş, taş ustalarının önemi gittikçe azalmıştır. Sır olarak nitelenen bilgiler zaman zaman sahaflarda satılan kitaplardan görülüp su yüzüne çıkmıştır. Günümüze geldiğimizde ise artık her şeye internet üzerinden erişmek, her türlü bilgiyi almak mümkündür mümkün olmasına ama özellikle internet ortamında doğru bilginin yanında yanlış, kasıtlı bilgi de aynı oranda vardır.

Doğrusunu merak edenler için “masonluğun, yüce yaradana ve ruhun ölmezliğine inananların, bütün insanlar arasında kardeşlik bağlarının kurulması; insanlığın, hürriyet ve ahenk içinde gelişerek ilerlemesi, hakikatin araştırılması amaçlarına kendilerini adamak isteyen insanların bir araya gelerek kurduğu bir yapı” olduğunu, bu yapının  Türkiye’deki tüm dernekler gibi İçişleri Bakanlığımıza kayıtlı olduğunu ve kamu otoriteleri tarafından düzenli denetlendiğini de söylememiz lazım.

Masonluk bütün insanlar için ortak bir insanlık ülküsünün gerekliliğini kabul eder ve bu ülkünün gerçekleşmesi için

  • İnsan kişiliğine saygıyı;

  • Bütün insanların iyiliğine çalışmayı;

  • Kişinin hürriyetini ve ahlaki sorumluluğunu;

  • İnsanların hak ve vazife eşitliğini

  • Bilime saygıyı

birer ilke olarak belirler.

 

Masonluk üyelerinin vicdan, inanç ve düşünce hürriyetlerini kabul eder. Din, mezhep, ırk, dil, inanç ve sosyal durum ayırımı gözetmeksizin üyelerini yüzyıllara dayanan gelenekleri çerçevesinde hür, iyi ahlaklı, namuslu, şerefli ve aydın erkekler arasından seçer. Hiçbir inanç ve ülküye bağlı olmayanları sinesine kabul etmez. Masonluk hiç kimseyi, hiçbir şekilde üyesi olmaya zorlamadığı gibi üyelerini diledikleri zaman masonluktan ayrılmakta serbest bırakır.

 

Masonlar, insanlık ilkelerini ve ahlaki gelişmeyi

  • Mimarlık sanatından alınan semboller;

  • İnsanlığın yüksek menfaatleri hakkında karşılıklı öğretim;

  • Dostluk bağlarının sağladığı terbiye

Yollarıyla uygulamaya ve yaymaya çalışırlar

 

Masonlar, bir mason ve bir vatandaş olarak, ülkelerinin yasalarına uymak, vatanlarına şerefle hizmet etmek mecburiyetindedirler. Her mason vatanına sadakatle bağlıdır. Ülkesinin yararlarını, bağımsızlık ve hürriyetini, dirlik ve düzenliğini korumayı kutsal bir görev bilir.

 

Rint Akyüz

Büyük Üstat

Büyük Üstat Mesajı: Projects
bottom of page