top of page
riza_tevfik_bolukbasi-square.jpeg

Rıza Tevfik Bölükbaşı

1918 - 1919

1869’da Edirne’nin bir ilçesinde (bugün Bulgaristan sınırları içinde kalmıştır) doğdu. Babası Kaymakam Hoca Mehmet Tevfik Bey, annesi Kafkasya göçmeni Münire Hanım'dır. Babasının isteği üzerine İstanbul’da bir Musevî okulunda okudu. Gelibolu’da rüştiyeyi bitirdi. Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu. Yüksek öğrenimine Mülkiye'de başladı ise de öğrenci hareketlerine katılması nedeniyle kovulunca, 1890 yılında Tıbbiyeye girdi ve 1899 yılında mezun oldu. Kısa bir süre doktorluk yaptı.


1907’de İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girdi. II. Meşrutiyet sonrasında Edirne mebusu oldu. Maarif Nazırlığı yapmıştır.


Felsefeye merakı nedeniyle "Feylesof" diye anılır. Sekiz dil biliyordu, şair ve yazardı. Şiirlerinin tümünü derleyerek 1934 yılında Lefkoşa’da Serab-ı Ömrüm adıyla yayınlamıştır.

Tekris yeri ve tarihi bilinmemektedir. 1909'da başlayan görev döneminde Hatiplik yapmıştır. 1918-1921 dönemi için Büyük Üstat seçilmiş, 1919’da istifa etmiştir. 30 Aralık 1949’da vefat etmiştir.

bottom of page