top of page
orhan_alsac-square.jpeg

Orhan Alsaç

1988 - 1991

İstanbul’da 1914’de doğmuş, Pertevniyal Lisesi’ni 1932’de bitirmiş, yüksek öğrenimini İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nde ve Münih Yüksek Teknik Okulu’nda yapmıştır.

Bayındırlık ve İmar İskân Bakanlıklarında, Müsteşarlık dahil çeşitli görevlerde bulunmuş, aynı zamanda Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinde öğretim görevlisi olarak da çalışmış ve 1977 yılında profesör olmuş, ODTÜ’de rektör yardımcılığı yapmış, Türk Mimarlığının kurumsallaşmasında büyük emeği olmuştur.


2 Nisan 1952 tarihinde Bilgi Muhterem Locasında tekris olmuş ve 1956 yılında Büyük Kurula seçilmiş, bu kurulda çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Büyük Üstatlığa seçilmiştir. 26 Şubat 1991’de vefat etmiştir

bottom of page