top of page
omer_koker-square.jpeg

Ömer Köker

2013 - 2017

1948 yılında Bolayır/Çanakkale'de doğdu. 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1975 yılına kadar aynı Fakültede araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra serbest avukatlık yapmaya başladı. Halen bu mesleğini Köker Hukuk Bürosu adı altında ve beraber çalıştığı diğer meslektaşları ile birlikte yürütmektedir. Ayrıca yarıda bıraktığı doktora çalışmalarına da tekrar başlamıştır. Bunun dışında birçok meslekî ve sosyal kuruluşlarda çalışmalar yapmaktadır. 


Nisan 1980 tarihinde Sevgi Muhterem Locası'nda tekris edilmiş, bu locada çeşitli görevler yaptıktan sonra 1995-1996 döneminde Üstad-ı Muhteremlik yapmıştır. Muhtelif tarihlerde ve muhtelif localarda ve pek çok değişik konuda 150 den fazla konferans vermiştir. 

Diğer taraftan, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Türkiye Büyük Locasına bağlı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (K.K.T.C.) faaliyette bulunmak üzere; İstanbul Vadisinde 4 Haziran 2008 tarihinde açılan Lefkoşa Muhterem Locasının Kurucu Üstad-ı Muhteremliğini üstlenmiştir. Türk Masonluğunun K.K.T.C. de yerleşmesi ve yeşermesi için hukukî alt yapı çalışmalarını başlatarak. K.K.T.C. uyruklu kardeşlerle birlikte "Kıbrıs Türk Yükseltme Derneği"ni kurmuştur. Halen, Tüzüğünde üyelerinin Hür Mason olduğu açıkça yazılı olan Kıbrıs Türk Yükseltme Derneği başkanlığını sürdürmektedir. 


Haziran 2007 tarihinde Büyük Görevliler Kuruluna seçilmiş, Büyük Üstat Yardımcılığı dahil çeşitli görevlerde bulunmuş, 2013 yılında seçildiği Büyük Üstatlık görevini 2017 yılına kadar yürütmüştür. 

Ömer Köker: Products
bottom of page