top of page
servet_yesari-square.jpeg

Mehmet Servet Yesari

1924 - 1927

1924-1927 dönemi için Büyük Üstatlığa seçilmiş, ancak 1925 istifa etmiştir. Hukuk mezunudur. Selanik’te İttihat ve Terakki Cemiyetine üye olmuştur.

Hakimlik, Noterlik ve Temyiz Azalığı yapmış, Beyoğlu 3. Noteriyken İstanbul Şehir Meclisi'ne seçilmiştir. Temyiz Azalığından yaş sınırına erişme nedeniyle 1941 yılında emekli olmuştur. Dürüstlüğünün yanı sıra sert karakter yapısı ile tanınmıştır.


Masonluğa Selanik'te iken girmiştir. 1924 yılında seçildiği Büyük Üstatlık görevinden 1925 yılında istifa etmiştir. 1930-33 dönemi için yeniden Büyük Üstat seçilmiş ise de seçime siyasetin karıştırılmış olması nedeniyle istifa ederek görevinden ayrılmıştır. 1943 yılında vefat etmiştir.

bottom of page