top of page
mehmed_cavid_bey-square.jpeg

Mehmet Cavid Bey

1916 - 1918

1875 yılında Selanik’te dünyaya geldi. Babası, Selanikli bir tüccar olan Naim Bey, annesi Pakize Hanım’dır. İstanbul’da Mülkiye Mektebi'nden mezun oldu. Selanik’e döndükten sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye oldu ve Jöntürk hareketine katıldı.

Feyziye Mektepleri'nde müdürlük ve öğretmenlik yaparak göreve başladı. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Çanakkale ve Selanik mebusu olarak Meclis-i Mebusan'da yer aldı. 31 Mart Vakası'ndan sonra Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa tarafından Maliye Nazırlığı görevine getirildi. Birkaç kez ayrılıp tekrar başladığı bu görevde iken Osmanlı maliyesini modernize etmeye çalıştı.

Kapitülasyonların kaldırılması için büyük mücadele vermiştir. Ekonomik liberalizme inanmış bir siyasetçi olarak da Türk iş adamı sınıfının doğup gelişmesi için çaba harcamıştır. 1921’de toplanan Londra Konferansı’nda Ankara’yı temsil eden heyette yer aldı ve Konferans sona erdiğinde 1922 de Türkiye'ye döndü.


İspanyol Obediyansına bağlı Perseverencia Locasında tekris olmuştur. Büyük Üstat yardımcılığı görevinde iken Faik Süleyman Paşa'nın Kafkas cephesinde şehit olması üzerine Haziran 1916 tarihinde Büyük Üstat olmuş ve 1918 de dönem sona erinceye kadar görevi sürdürmüştür. 26 Ağustos 1926 tarihinde Ankara’da ölmüştür.

bottom of page