Kamuoyuna Duyuru - İstanbul, 18.07.2018

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği olarak, Türkiye'de faaliyet gösteren her dernek gibi çalışmalarımızı ülkemizin yasalarına tabi olarak ve devletimizin denetimi altında sürdürmekteyiz.

Biz Masonlar, Devletine ve Milletine sadakat yeminiyle bağlı, ülkesinin bağımsızlığına, bölünmez bütünlüğüne, demokratik ve laik düzenine inanmış, yasalarına her bakımdan uyan, ülkesine yararlı birer 'Kâmil İnsan' olmak amacıyla çalışan vatanperver Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız.


Geçmişte olduğu gibi bugün de Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği ile hiçbir zaman ilişkisi olmadığı halde üyemiz olduğu iddia edilen ve kanun dışı eylemler içerisinde olmaları nedeniyle Camiamızı töhmet altında bırakan kişiler olmuştur.

Gerçek dışı ve düzmece belgeler ile Derneğimiz mensubu olarak gösterilen ve 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişiminin bir numaralı sorumlusu olan FETÖ lideri Fettullah Gülen gibi halen Devletimiz Emniyet Birimlerince yürütülmekte olan çok önemli bir soruşturmada önemli suçlamalar yöneltilen Adnan Oktar isimli şahıs da ne bugün ne de geçmişte Derneğimizin üyesi olmamıştır.

Kaldı ki her türlü siyasi ve dini tartışmaların uzağında kendini geliştirmeye, yetiştirmeye, topluma ve insanlığa faydalı birer birey olma amacına yönelik felsefi çalışmalar yapan Masonlar ile de bu isimlerin bir arada anılması mümkün değildir.


Camiamızın mensubu olması söz konusu bile olamayacak bu kişilerin, Dünya'da kabul gören ve bu prensipleri benimsemiş hiçbir Mason Derneği tarafından Masonluğa kabul edilmiş olmaları da mümkün değildir.

Biz Masonlar için, bu iddiaların ciddiye alınacak hiçbir tarafı yoktur. Ayrıca bilgi eksikliğinden kaynaklandığını düşündüğümüz camiamızı ilişkilendirme gayretleri ve bu örgütlerle ve kişilerle birlikte anılmak, bizleri derinden üzmektedir.


Saygılarımızla,

Bülent AKKAN 
Büyük Üstat