top of page
faik_suleyman_pasa-square.jpeg

Faik Süleyman Paşa

1910 - 1912
1915 - 1916

1894 yılında Mekteb-i Harbiye' ye girmiş, 1899 da yüzbaşı rütbesi ile mezun olmuş, ordunun çeşitli tabur ve alaylarında görevler üstlenmiş, madalyalarla onurlandırılmış, 1913’de albaylığa yükselmiştir. Mükemmel bir asker olarak yaptığı hizmetler onun 1914 yılında Paşalık rütbesini almasını sağlamıştır.


1904-1905 yıllarında Selanik'te görevli iken Fransa Büyük Locası'na bağlı Veritas Locası'nda tekris olmuştur. Ziyâ-yı Şark Locasının kurucularından ve ilk Üstad-ı Muhteremidir.  1910-1912 döneminde Büyük Üstad olarak görev yapmıştır. 1915-1918 dönemi için tekrar Büyük Üstat seçilmiş ise Kafkas Cephesinde şehit olması üzerine büyük Üstat Yardımcısı Maliye Nazırı Cavid Bey görevi devralmıştır. 17 Haziran 1916 tarihinde şehit olmuştur.

bottom of page