top of page
mim_kemal_oke-square.jpeg

Dr. Mim Kemal Öke

1930 - 1932

Mektebi Tıbbiye-i Şahane'yi (Askeri Tıp Okulu) Hekim Yüzbaşı rütbesiyle ile 1919 yılında bitirdi. Trablusgarp, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda hizmet etti. Kurtuluştan sonra da hekim ve hastane yöneticisi olarak çok yararlı çalışmalar yaptı. Atatürk'ün sağlığı ile yakından ilgilendi, onun ölümüne kadar hep onun yanında oldu. İstanbul Milletvekili olarak TBMM’nin VIII. Döneminde görev yaptı, çok sayıda tıp doktorunun hocası olmuştur.


1930-33 dönemi için Büyük Üstatlığa seçildi, ancak o günkü siyasal ortam nedeniyle 1932 yılında bu görevden istifa etti. 30 Ocak 1955’de vefat etmiştir.

bottom of page