top of page

Büyük Locadan - İstanbul, 06.09.2018

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş, faaliyetlerini milli kanunlara ve nizamlara göre sürdüren bir dernektir. 

Her ne kadar Masonluk evrensel bir kavram ise de, her ülkede Masonlar kendi ülkelerinin kanun ve nizamlarına uygun dernekler kurar ve bu doğrultuda faaliyet gösterirler. Büyük Locamız da bu anlamda tamamen bağımsız, milli bir kuruluştur. 

Derneğimizin üyeleri de devletine ve milletine sadakat  yeminiyle bağlı, ülkesinin bağımsızlığına, bölünmez bütünlüğüne, demokratik ve laik düzenine inanmış, Devletin yasalarına uymaya yemin etmiş, ülkesine yararlı birer "Kâmil İnsan" olmak amacıyla çalışan vatansever Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır.

  Masonluk kavramının evrensel olması nedeniyle dünyadaki benzer yapı ve yaklaşımdaki derneklerle, yine kanunların belirlediği çerçevede ilişkiler kurulmakta, insan temelli Kardeşliğe katkıda bulunacak girişimlerde bulunulmaktadır. Bu ilişki ve girişimler sadece Derneğimizin değil ülkemizin de güçlü ve saygın bir temsilini sağlamaktadır. 

Bu çerçevede, komşumuz olan ülkelerden Gürcistan'da Masonluğun kurulması ve gelişmesine önemli katkılarda bulunulmuş olup, yapılan tüm çalışmalar her zaman olduğu gibi uymaya yemin ettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve kesinlikle devletimizin görüş ve politikaları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

Nihayet, Gürcistan'da beş yıldır çalışmakta olan locamız, Gürcistan'ın milli büyük locası olarak kurulan Gürcistan Birleşik Büyük Locası'na devredilmiş ve her türlü idari sorumluluk kendilerine aktarılarak bu ülkeden çekilinmiştir. 

Bundan sonraki çalışmalarımızı da yukarıda sarahatle belirttiğimiz anlayış ve hassasiyetle sürdürmeye devam  edeceğiz.

Bülent Akkan
Büyük Üstat

Büyük Locadan - İstanbul, 06.09.2018: Text
bottom of page