top of page
besim_omer-square.jpeg

Besim Ömer Akalın (Paşa)

1921 - 1924

İlköğrenimini Priştine'de, orta öğrenimini Kosova Mülkî Rüştiyesinde, lise öğrenimini Kuleli Askerî Tıbbiye İdâdisi'nde yaptı. Yüksek öğrenimini ise Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de askerî öğrenci olarak 1885'te bitirdi. Bir süre askeri hekim olarak çeşitli hizmetler yaptı. Daha sonra uzmanlık eğitimi için Paris'e gönderildi ve 1891 yılında yurda döndüğünde rütbesi generalliğe yükseltildi.


Sarayın izin vermemesine rağmen 1892'de Türkiye'de ilk doğum kliniğini açtı, kadın-doğum konusunda ilk kitabı da o yayınladı ve ülkemizde modern kadın- doğum tıbbının kurulmasında öncülük etti. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı ve sonra da İstanbul Üniversitesi Rektörü olarak tıp öğreniminde çok yararlı hizmetler yapmıştır. Çocuk Esirgeme Kurumu'nun ve Verem Savaş Derneği'nin kurulmasında büyük emeği geçmiştir. TBMM'nin V. ve VI. yasama dönemlerinde (1935, 1939) milletvekilliği de yapmıştır.


1921 de Büyük Üstatlığa seçilmiş, dönem sonuna dar bu görevi sürdürmüştür. 19 Mart 1940’da vefat etmiştir.

bottom of page