top of page
asim_akin-square.jpeg

Asım Akin

2005 - 2007

1940 yılında İstanbul’da doğdu. Sen Josef lisesinden 1959 yılında, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden de 1965 yılında mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda asistanlık eğitimine başladı ve 1969 yılında uzman, 1975 yılında doçent, 1982 yılında profesör oldu. Daha sonra Nükleer Tıp dalında da uzmanlık eğitimi aldı ve 1978 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı'nın kurucusu oldu ve bundan sonra öğretim üyeliği görevini bu dalda yürüttü.


1982 yılında halen Çağ Laboratuvarları ve Çağ Hastanesi olarak etkinliğini sürdürmekte olan Çağ Tıp Merkezi'ni kurdu. Mini Türk Tıp Akademisi, Türkiye Nükleer Tıp Derneği ve European Association of Nuclear Medicine adlı derneklerin üyesidir.

Masonik yasamı 1973 yılında Çağ Locasında başladı. 1995 yılında kurucu olarak And Locası üyesi oldu. Her iki Locada da çeşitli görevlerde bulundu. 1999 yılında And Locası Üstad-ı Muhteremi oldu. 2001 yılında seçildiği Büyük Görevliler Kurulunda Büyük Üstat Kaymakamlığı dahil çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2005 yılında Büyük Üstat oldu. 

Çeşitli komisyon, komite ve kurullarda başkan veya üye olarak yer aldı. Anadolu Güneşi Araştırma Locası’nın ilk başkanı oldu.

Temel Nükleer Tıp" adlı bir ders kitabının ve yurt içinde ve yurt dışındaki dergilerde yayınlanmış olan 200’ü aşkın bilimsel makalenin yazarıdır. Masonluk alanında da önemli düşünsel çalışmalar yapmış olup "Masonluğun Kökenleri", "Tarih Boyunca Masonluk", "Evrende İnsan", "Masonluk ve/veya Pozitif Düşünmenin Soyağacı", "Masonluğun Kültür ve Mesajı" adlı eserlerin yazarıdır. Çeşitli masonik toplantılarda konuşmacı ve yönetici olarak görev almış ve her üç vadideki localarda masonik ve kültürel konularda sayısız konuşmalar yapmıştır.

bottom of page