top of page
ahmet_salih_korur-square.jpeg

Ahmet Salih Korur

1955 - 1960

1905 İstanbul doğumludur. Topkapı Askerî Rüştiyesi'ni bitirince Millî Mücadele dönemindeki Ankara'da askerî fabrikalarda çalışmış, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 1946 yılında Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü'ne getirilmiştir.


1950’de de Başbakanlık Müsteşarlığı’na atanmıştır. Daha sonra İçişleri ve Maliye Bakanlıklarında Müsteşarlığa, Başvekâlet Millî Emniyet Hizmetleri’nde ise reisliğe vekalet emiş, 1957’de yeniden Başbakanlık Müsteşarlığına tayin olmuş, 27 Mayıs 1960 tarihe kadar bu görevde kalmış ve aynı tarihte emekli olmuştur. Görevde iken hukuk öğrenimine başlamış ve 1935 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.


1 Ekim 1933’de Cumhuriyet Locasında tekris oluşundan 2 yıl sonra yaşanan Masonik faaliyetlerin durdurulması nedeniyle 13 yıl uykuda kalmıştır. 1 Kasım 1949’da Doğuş Locasında tekrar Masonik hayata döndükten sonra da Locanın, 1953-55 dönemi Üstad-ı Muhteremi olmuştur. Türk Masonluğunun "tanınması" için çaba göstermiştir. Büyük Daimî Heyet kararı ile 27 Mart 1973’de tekrar Masonluğa dönmüş ve İstanbul’da Pınar Locasına katılmıştır. 2 Şubat 1982 yılında vefat etmiştir.

bottom of page