top of page
< Back

254

LİKYA

254

Masonluk sadece özgür ortamlarda faaliyet gösteren bir kuruluş olma özelliğine sahiptir. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar geçen 100 yıl içerisinde Masonluk Türkiye’ye yadsınamaz katkılar sağlamıştır.

Masonluk Ezoterik ve İnisiyatik bir kuruluştur. Ezoterizmin Varlık Birliği söylemini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına tanıtma görevi tek tek biz Masonlara düşmektedir. Bu yönde alınan mesafenin büyüklüğüne bakarak, Masonların üzerlerine düşeni layıkıyla yerine getirmekte oldukları ve Ülkü Mabedinin yapımında büyük bir şevkle çalıştıkları görülmektedir. Bu geçen 100 yılda böyle olmuştur, gelecek 100 yılda da böyle olacaktır. Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de topluma öncü rolü oynamaya devam edecektir.

Ne mutlu bu ülküyü kendine şiar edinenlere, Ne Mutlu Türküm Diyene.

254 No.lu Likya Muh:. L:. Üs:. Muh:.

Cihangir Gener

254
bottom of page