top of page
< Back

223

MERSİN

223

Türk Devrimi, sömürülen ve ezilen Türk milletinin varlığını koruma ve bağımsızlığını sağlama amacıyla ortaya çıkmıştır. Bu devrim, sömürgeci ve yayılmacı güçlere karşı tam bağımsızlık düşüncesinden doğmuştur. Aynı zamanda, Türk toplumunun geri kalmışlığını giderme ve dünya genelinde mazlum ülkeler için bir örnek olma amacını taşır. Devletimizin adı olan "Türkiye Cumhuriyeti," Türk dilini, Türk bayrağını, İstiklal Marşı'nı ve başkentin Ankara olduğunu simgeler. Ayrıca, cumhuriyet kavramının içerdiği diğer temel nitelikleri de ifade eder. Güzel ülkemizin ve Türk milletinin bölünmez bütünlüğünü temsil eder. Türkiye Cumhuriyeti, insan onuruna ve ulusal egemenliğe dayalı, tam bağımsız ve çağdaş bir devlet olma amacıyla kurulmuştur. Bu nedenle, Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar korumamız gerektiğini asla unutmamamız gerekir. Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz." derken, Cumhuriyet'in düşünce, emek ve bilim açısından güçlü savunuculara ihtiyaç duyduğunu belirtmiştir. Sözlerine devam ederek, "Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan da sizsiniz." diyerek bu mirası bizlere emanet etmiştir.

Üstad-ı Muhterem Murat BOZLU

223
bottom of page