top of page
< Back

202

ATAÇAĞ

202

Ulu önderimiz Atatürk başta olmak üzere, tüm bir milletin emek ve mücadelesi sonucu kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ni yeni bir çağa taşıma sorumluluğu üstlenen ve bunu görev bilen ATAÇAĞ Kardeşleri olarak bizler; Atamızın bağımsız, çağdaş, lâik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olma yolunda vermiş olduğu mücadeleyi ve belirlediği ilkeleri daima rehberimiz olarak almaya devam edeceğimizi, Cumhuriyetimizin 100. yılında bir kez daha bildiririz.

Bizler, Kurtuluş Savaşı ile başlayıp lâik cumhuriyetin kurulmasıyla devam eden süreçte Atatürk devrimlerinin, toplumun çağdaş uygarlık düzeyine yükselmesi için bir zihniyet değişimi yarattığını ve bu paradigmanın masonik ilke ve çalışmalarla örtüştüğünü biliyor, geleceğe yönelik tüm çabalarımızda bu durumu ön planda tutmanın önem ve gereğine inanıyoruz.

Görevimiz ve çabamız; akıl ve bilimin önderliğinde aydınlanmak ve ışığın en ücra noktalara ulaşmasını sağlamak için olacaktır.

Atatürk önderliğinde Aydınlıklar Çağı’na atılan o ilk adımlar bir başlangıç olmuştur. Masonik görev bilincimiz, dün olduğu gibi bugün de bu adımların devamı için bir güvencedir.

Kalplerinde sevgiyle “hizmet” anlayışı ve isteği olan tüm Kardeşlerimiz, dün olduğu gibi bugün ve yarınlar için de umudumuz, Nur’umuz olacaklardır.

Kardeş Sevgi ve Saygılarımla,

Cem GÜNTÜRKÜN

Üstadı Muhterem

Ataçağ Muh:. L:.

202
bottom of page