top of page
< Back

185

SİMGE

185

Atatürk'ün, Atamızın, açtığı yoldan “Aydınlanmanın ve Cumhuriyetin” temel değerlerini; Çağdaşlığı, Demokrasiyi, Laikliği, Kadın-Erkek Eşitliğini, Bilmin Rehberliğini, İnsanca Yaşamayı toplumum uzda hakim kılma mücadelesini sürdürmek bizlerin temel görevidir.

Simge Muh:. Locası

Muh:. Tunç Erben K:.

185
bottom of page