top of page
< Back

130

EVRİM

130

Ülkemizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 15 Ekim 1927 tarihinde okumaya başladığı ve 6 günün sonunda tamamladığı "Büyük Nutuk" ‘un önemini şu sözlerle anlatmaya çalışmıştı.

“Saygıdeğer Efendiler, sizi günlerce işgal eden uzun ve teferruatlı nutkum, nihayet geçmişe karışmış bir devrin hikâyesidir. Bunda milletim için ve gelecekteki evlâtlarımız için dikkat ve uyanıklık sağlayabilecek bazı noktaları belirtebilmiş isem kendimi bahtiyar sayacağım.”

Bu iki cümle, geçmişe karışmakla, geleceği şekillendirmenin birbiriyle olan bağını ve bu iki kavramın aralarında kurulması gereken sağlam bir köprünün önemini çok net özetler.

Ve bu cümlelerin sonunda Ulu Önderimiz Cumhuriyetimizi Türk gençliğine emanet eder.

“Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.” diye başlayan ve “Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur!” diye biten “Gençliğe Hitabe” Türk Milletinin ve biz Masonların daima hatırlaması gereken en önemli uyarı ve geleceğe dair en değerli yol haritasıdır.

Cumhuriyetimizin geride bıraktığımız bu ilk yüzyılında, paragraflar içinde yer alan neredeyse tüm olumsuz koşullar Ülkemiz üzerinde denenmiş, Yüce Türk Milleti her şeye rağmen Cumhuriyetini korumuş ve 100. yılıyla taçlandırmıştır.

Mesleğimiz, ülkü mabedi hedefimizle Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmak sorumluluğunu bizlere yüklerken; geleceğe mesajımız, asli görevimizin gelecek yüzyıllarda bu uyarıları hiçbir zaman Ülkemize yaşatmayacak “hür bir gençlik yetiştirmek” zorunda olduğumuzu unutmamaktır.

“Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik mevkiine geçtiği vakit Türk Milleti yükselecektir.” Mustafa Kemal Atatürk

K. Kutsal ÜNVER

130 Evrim Muh:. L:.

Üs:. Muh:.

130
bottom of page