top of page
< Back

126

ESKİŞEHİR

126


Masonların, cumhuriyetin temelinde mikap taşları vardır.

Bu gurur tüm biraderlere aittir.

Masonlar daima ülke dinamiğinde yer almışlardır.

Batılılaşma, aydınlanma, Kurtuluş Savaşı ve cumhuriyetin kuruluşunda da hep vardılar.

Seküler, modern ve demokratik bir ulus-devlet yaratmada sürekli uğraş vermişlerdir.

Karşılaştıkları zorluklar karşısında verilen savaşımın muazzamlığı maruftur.

Masonlar, bu uğraşın parçası olarak gururludurlar.

Bu eserle geçmişte olduğu gibi geleceğe de örnektirler.

Masonlar cumhuriyetin ilelebet yaşayacağının da teminatıdır.

Üs:. Muh:. Nazım Dölekçekiç K:.

126
bottom of page