top of page
< Back

102

DOĞA

102

29 Ekim 2023, Cumhuriyet’in 100.yılı Türk milleti için büyük önem arz etmektedir.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 100 yıl önce 29 Ekim 1923’de saat 20.30’da “Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun yönetim şekli cumhuriyettir.” Diyerek, yüksek ahlaki değer ve niteliklere sahip bir idare olan Cumhuriyet Büyük Millet Meclisi’nde ilan edilmiştir. Milli Mücadelenin kazanılmasını müteakiben, Cumhuriyetin ilan edilmesiyle Türk tarihinde yeni bir döneme geçilmiştir. Devleti yönetecek kişileri kendisi seçerek kendi iradesini kendi eline almış ve egemenlik kayıtsız şartsız Türk Milleti’nin olmuştur.

Milli Mücadele ile “Tam Bağımsızlık” savaşı verilirken aynı zamanda Saray Yönetimine karşı  “Milli Egemenlik” mücadelesi verilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Anadolu’ya geçerken “Millet Egemenliğine dayanan Tam Bağımsız yeni bir Türk Devleti kurmayı” hedeflemiştir. Amasya Genelgesi’nde; “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” ilkesi ile Milli Egemenliğin hayati önemine ve değerine dikkat çekmiştir.

“Ben, milletin vicdanında ve geleceğinde hissettiğim büyük gelişme yeteneğini, bir milli bir sır gibi vicdanımda taşıyarak yavaş yavaş bütün bir topluma uygulatmak zorunluluğunda idim” sözü ile “Cumhuriyet” rejimi hedefine doğru yürünmüştür. 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi açılması ile “Meclisin üstünde hiçbir kuvvet yoktur” ilkesi doğrultusunda cumhuriyete giden yol açılmış ve “Milli Egemenlik” gerçekleştirilmiştir.

Cumhuriyet’te esas alınan meclis üstünlüğüne ve parlamenter sisteme dayanan “Millî egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olması” asıl sahibine yani millete verilmiştir.

Cumhuriyete yöneltilen tehdit ve tehlikelere karşı mücadele etmenin tek yolu 100’üncü yıldönümü yolunda “Cumhuriyet Kuruluş Felsefesine ve Temel Değerlerine” sıkı sıkıya bağlı kalmak ile olacaktır.

Bu yolda azim ve kararlığımızdan asla taviz vermemeli ve bu temel değerlere sahip gençliğin yetiştirilmesinde etkin rol almaktan kaçınmamalıyız.

İleri daha ileri medeniyetlere ulaşmanın yegane anahtarının bu olduğunu unutmamalıyız.

Kenan Oktay

102- Doğa Muh:. L:.

Üs:. Muh:.

102
bottom of page