top of page
< Back

088

BAŞKENT

088

Biz masonlar tüm insanlar için mutluluk yuvası olacak evrensel bir ülkü mabedi kurmaya çalışıyoruz. Bu mabette ki bu mabed insanların yaşayabildiği tüm evrendir – tüm insanlar özgürlük içinde kardeşçe ve mutluluğu paylaşarak eşitlik içinde yaşayacaktır.

Bu ülkü doğrultusunda çalışan biz masonların en büyük yardımcısı ve rehberi aklın özgürlüğüdür. Bu idealin yeşerip, yaşayacağı ortam ise ancak demokratik bir Cumhuriyet ile yönetilen bir toplum düzeni olup Laiklik de bunun ayrılmaz parçasıdır.

Ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK çağın gerisinde kalmış, ömrünü tamamlamış ve bu yüzden yıkılmış olan bir imparatorluk kalıntısından biz masonların temel prensibi olan aklın özgürlüğünü ve bilimi kendine rehber kabul ederek modern, çağdaş bir yönetim biçimi olan Cumhuriyeti kurmuş ve bizlere emanet etmiştir. Ulu önder Cumhuriyeti gelecek nesillere (gençliğe) emanet ederken akıl ve bilimi önder almalarını gençlere tavsiye etmiş ve bu ilkelerin hayata geçirilmesini sağlamıştır.

Biz masonlara düşen ulu önderin gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak için aklın özgürlüğünden taviz vermeden, bilimi kendimize rehber kabul ederek bizlere emanet edilen Cumhuriyetin sonsuza kadar yaşaması için bıkmadan, usanmadan çalışmak olmalıdır.

Yılmaz KILIÇ

Başkent Muhterem Locası

Üstadı Muhteremi

088
bottom of page