top of page
< Back

076

TOLERANS

076

Tolerans Muh∴ L∴sı, Türkiye Cumhuriyetinin kurucu değerlerinin sadık hizmetkârları olarak Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını saygıyla selamlamaktadır. Muh∴ L∴mız kurulduğu 1986 yılından beri fikri hür, irfânı hür, vicdânı hür K∴leri zincirine katarak kuvvetlenmeye devam etmektedir.

Muh∴ L∴mızın adı olan TOLERANS, her türlü fikir, düşünce ve kanaatin özgürce barınabileceği, bunların da tüm K:.’lerimizin ifade ve kanaat özgürlüklerine saygıyla mütalaa ve müzakere edilebileceği düşünsel saygı kültürünü ifade eder. Bu kültüre sahip bireyler, ancak Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ün en büyük armağanı olan Cumhuriyetimizin sağladığı temel hak ve hürriyetlerin olduğu bir ülkede yeşerebilir. Muh∴ L∴mızdaki her K∴, Cumhuriyetimizin bu can damarlarından beslenir. Tüm insanlık için bir Ül∴ Ma∴ oluşturmakla yükümlenen Tolerans Muh∴ L∴sı K∴leri, birer kıvılcım olarak tekris olduğu bu L∴dan, akıl ve hikmetin, kuvvet ve güzelliğin sıcak ışığıyla haricî âleme alevler olarak dönmeyi hedefler.

Bu satırları okuyan Sevgili K∴lerimiz - bu yazıyı okuyacağınız tarih elbette meçhuldür. Dolayısıyla, kaleme alındığı zaman yönleri süsleyen Tolerans K∴lerinin belki de tamamının sizleri ebedî maşrıktan izliyor olmaları mümkündür. Müsterih olunuz ve gurur duyunuz ki, tamamı son nefeslerine kadar ellerinde avadanlıkları, kalplerinde Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını görebilmiş olmanın coşkusu ile çalışmışlardır.

KSS,

Tolerans Muh∴ L∴sı K∴leri adına,

Üs∴ Muh∴ Erhan BÜYÜKERK

076
bottom of page