top of page
< Back

066

ÇUKUROVA

066

“Çukurova Muh. Locasının Cumhuriyetin 100. Yılı Sebebiyle ve 29 Ekim 2023 İtibariyle Geleceğe Bırakacağı 100. Yıl Mesajı”

Çukurova Muh. Locasının Üstadı Muhteremi olarak, Cumhuriyetin ikinci 100 yılında, ülkemiz ve insanlık için dileklerim;

insan aklının özerkleştirilme ve yüceltilme ülküsü; odağı insan olan kültür felsefesi;

bilimde ve kültürde laik bir dünya görüşünü benimsemesi ve bunun için insanlığın günümüze kadar kurup geliştirdiği tüm tarihsel bilgi ve

kurumları aklın süzgecinden geçirmesi, onları yeniden düzenlemesi ve insanlığın bilgi ve eğitimle

aydınlatılması olacaktır.

Bu zorlu süreçte, kâmil insan olma yolundaki yürüyüşü; hürriyet/hürriyetler uğruna

mücadele etmesi, başta cehalet, taassup ve zorbalık olmak üzere insanlığın önemli

kusurlarını yenebilme mücadelesi, aklın kullanılması, gerçeği kendi vicdanında araması ve

ulaştığı sonuçları ve elde ettiği bilgileri diğer kardeşlerle ve insanlığın yararına olarak paylaşması M:.luğun önündeki önemli

görevlerdir ve M:. ların uzun asırlar boyunca mücadelesini verdikleri bu değerler, günümüz

dünyasının da önem verdiği kavramlar arasındadır: Hürriyet, bütün milletlerin ve idarelerin

gündemindedir; cahillik ve taassupla mücadele için eğitim-öğretim de insanlığın önde gelen

gündemleri arasındadır. İnsanlığın refahına ne kadar katkıda bulundun? Yoksulluğun

kaldırılmasına ne kadar hizmet ettin? Toplumsal eşitsizliğin azaltılması ve ortadan

kaldırılmasında neler yaptın? Sonuçları ne oldu? Yerküre, çevre ve canlıların hayatlarının

iyileştirilmesinde ölçülebilir katkıların nelerdir? Barışa, insan hak ve özgürlüklerine,

saydamlığa, kardeşçe yaşamaya, farklılıkların azaltılmasına ölçülebilir hizmetlerin neler oldu?

İşte çalışmalarımızın özü ve amacı bu sorulara daha olumlu katkılar ile hedefini bulacak, tüm insanlar ve insanlık için kurulacak mabedin hizmetinde olduğumuzu gösterecektir.

Burhan BİLGİN

66 numaralı Çukurova Muh:.L:.Üs:. Muh:.

066
bottom of page