top of page
< Back

054

BAŞAK

054

Sevgili kardeşlerim,

Bizler, bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü biraz hüzünlü, biraz mahcup ama yine de geleceğe, ülkemizin gençlerine, aydın insanlarına olan güvenle coşku içinde kutluyoruz.

Başak Muhterem Locası olarak bu 100 yıllık tarihin 48 yılında Cumhuriyetimizin banisi Atatürk’ün gösterdiği yolda, “Ben, manevî miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevî mirasım ilim ve akıldır.” sözleri ışığında masonik çalışmalarımızı yaptık. Yolundan ayrılmadık.

Ancak bu 100 yıllık süreç içerisinde ne yazık ki; laiklikten, çağdaş eğitimden, adalet anlayışından, demokratik hak ve özgürlüklerden verilen tavizlerle cumhuriyet değerleri aşındırıldı, ‘Bilim ve Akıl’ yolundan uzaklaşıldı. Ülkemiz çağdaşlaşma, uygarlık ve aydınlanma yolundan ayrılarak karanlık bir çıkmaza doğru sürüklenmeye başladı.

Ünlü düşünür Sartre “İnsan çağından, yaptıkları kadar yapmadıklarından da sorumludur.”diyor. Bizler de bazı şeyleri eksik, yanlış yaptığımızın bilincindeyiz. Yapamadığımız birçok şey olduğunun farkındayız. Çabalarımızı arttıracağız. Yine Aziz Atatürk’ün 10. Yıl Nutku’nda işaret ettiği gibi “Yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz.”

Bu çerçevede gelecek on yıllarda; insanımızın daha eğitimli ve çağdaş değerlerle donanımlı, ülkemizin daha müreffeh, Atatürk ilke ve devrimlerinin yürürlükte olduğu, cumhuriyetimizin kurucu değerlerinin geçerliliğini sürdürdüğü bir Türkiye Cumhuriyeti Devletinde yaşandığını görmek en büyük dileğimizdir.

Evrenin Ulu Mimarı bu dileğimizi gerçekleştirmekte tüm kardeşlerimize yardımcı olsun.

Ali Öner K∴

Üs∴ Muh∴

54 Başak Muh∴ L∴

054
bottom of page