top of page
< Back

053

ÖZLEM

053

Ham taşımızı yontmak üzere birlikte iyiye, güzele doğruya doğru yol aldığım kardeşlerim;

Cumhuriyetimizin 100 üncü yılında Özlem Muh:.Locası’nın Üs:. Muh:.’i olma şerefine erişmek, bir fani M:. olarak benim için şereflerin en büyüdür. Bildiğiniz gibi M:.’luk, hakikatin batıl inançlara, hürriyetin esarete, pozitif ilimin cehalete, iyiliklerin kötülüğe ve bunun neticesi olarak da hayatın ölüme üstünlüğünü telkin etmek için geliştirici felsefesini gerçekcilik ve akılcılık prensipleri üzerine kurulmuştur.

Gelecek yüzyılda da şartlar ne olursa olsun hep beraber hakikati aramaya devam edeceğiz. Bir M:.’un görev ve sorumluluklarını göz önünde bulundurarak sonsuza kadar ülkemiz ve tüm insanlar için din, dil, ırk, renk, servet ayırımı yapmaksızın insanlık ülküsüne yakışacak bir mabet yapmaya bütün kardeşlerimle beraber çalışacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Kardeşce sevgi ve saygılarımla.

Kubilay Kutlu (Özlem Muh:. L:.’sı Üs:.Muh:.)

053
bottom of page