top of page
< Back

052

GÜN

052

52 Numaralı GÜN Muh:. L:.sı ; 001 Suha Aksoy, 002 Sadri Tonguç, 003 Şefik Keskin, 004 M. Nazmi Okay, 005 Feridun Sevil, 006 Münip Tarhan, 007 Münir Kıvak, 008 İbrahim Peyman, 009 Çetin Yıldırım Akın, 010 Gregori Baylan, 011 Üstün Erendor, 012 Selim Bahar, 013 Kemal Tansel, 014 Suat Tokay, 015 Fethi Asyalı, 016 İsmet Diler, 017 İzzet Saban, 018 Bülent Necipoğlu, 019 Lütfullah İrdem, 020 Melih Kazancı, 021 Avram Levi, 022 Yalkın Gencer, 023 Turgay Koçak, 024 Ahmet Behnesavi, 025 Yalçın Güran, 026 Bülent Eralp, 027 Mümin Çevik, 028 Muzaffer Arkan, 029 Mithat Gültekin, 030 Orhan İskit, 031 Adnan Ergeneli, 032 İrfan Tan, 033 Erol Deneri tarafından 1975 senesinde kurulmuştur. Yakın tarihte alınan karara kadar misyonu Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası ile Özgür Masonlar arasında tekliği sağlama çalışmaları sürecinde iki obediyans arasında bir geçiş locası olmaktı. Kurulduğu 1975ten Cumhuriyetimizin 100. Yılına kadar sırasıyla 1)ŞEFİK KESKİN, 2)NAZMİ OKAY, 3)FERİDUN SEVİL(2), 4)ÇETİN YILDIRIMAKIN, 5)ADNAN ERGENELİ, 6)MÜNİP TARHAN, 7)MÜNİR KIVRAK(2), 8)YALKIN GENCER, 9)TURGAY KOÇAK(2), 10)OĞUZ ŞİRVANCI(2), 11)ŞADAN ERSOY, 12)TANSU BAYRAKTAR, 13)CEZMİ KOÇAK, 14)TEKİN OFDAĞ, 15)ALİ ATASALİHİ(2), 16)CELAL SAKA, 17)Pek Muh:.ÖZDOĞAN ANBAR, 18)ATIL ÇELİKDELEN, 19)CAHİT ÜREN(2), 20)NEZİH SAKA, 21)ERTAN DİLER, 22)CAN İŞLER, 23)MEHMET ATASALİHİ Üs:. Muh:.lik yapmıştır. 2023 Yılı sonu itibariyle 408 Matrikül sayılı Gün L..sından 1975 – 2023 tarihleri arasında 33 farklı Muh:.L:.ya matrikül hareketi olmuştur. Cumhuriyetimizin 100.Yılını idrak ettiğimiz 2021-2023 GÜN LOCASI Envarında Üs:.Muh:. Mehmet ATASALİHİ, Ön:.Üs:.Muh:.: Can İŞLER, I.Na:.Mehmet GÜLDİZ, II.Na:.Mehmet SAKA, Sek:.Mehmet KILIÇOĞLU, Hat:.Cenk TORUN, Haz:.Em:.Korhan İREN, Has:.Em:.Ali Mutlu SANCAK, Muhk:.Gürkan YILDIRIM, I.Tö:.Üs:.Zafer ERDAŞ, II.Tö:.Üs:.Alpin KARAGÖZOĞLU, Kut:.Kit:.Em:.Fahri KAYA, San:.Okan YUNUSOĞLU, Ko:.Gündüz DİLER, Mü:.Türker POLAT yer almıştır. Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Çatısı Altında Bulunan ve Kurulduğu Günden Bugüne Kadar Çok Önemli Görevleri Başarı ile Tamamlamış 52 Numaralı Gün Muhterem Locası Gelecekte de ; Kardeşlik Sevgi ve Saygısını Liyakat, Hoşgörü ve Tolerans ile Harmanlayarak, Vicdanı ve Fikri Hür Bir Şekilde Din, Mezhep, Irk, Dil, İnanç, Ünvan ve Makam Ayrımı Yapmaksınız Özgür, İyi Ahlaklı, Namuslu, Şerefli, Haysiyetli ve Aydın Mensuplar ile  Hakikati Arama Yolunda Hayatına Devam Edecektir.

Üs:.Muh:.Mehmet Atasalihi

23.11.2023

052
bottom of page