top of page
< Back

051

EŞİTLİK

051

CUMHURIYETIMIZIN 100. YILI

29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilan edilmesi, hem aklın ve çağın bir gereği, hem de halkın bilinçli eyleminin doğal bir sonucudur.

Cumhuriyet Atatürk’ün 28 Ekim 1923 gecesi “Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz” demesiyle, bir gecede kurulmadı. Atatürk'ün kafasında daha gençlik yıllarından beri var olan Cumhuriyet düşüncesi, 23 Nisan1920’de Ankara’da TBMM’nin açılmasıyla ete kemiğe büründü. 20 Ocak 1921 Anayasa’sının 1'inci maddesindeki “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yönetim biçimi halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına dayanır” ilkesiyle fiilen ve hukuken Cumhuriyet kuruldu.

Ancak resmen Cumhuriyet ilan edilmesinin önünde bazı engeller vardır. Önce vatanın işgalden kurtarılıp bağımsız olması gerekiyordu. Siyasi bağımsızlık olmadan milletin “ulusal egemenliğe” sahip olması olanaksızdı. Bir diğer engel, kayıtsız şartsız ulusal egemenlik demek olan Cumhuriyetin önünde saltanat ve hilafet gibi kayıt ve şartlar vardı.

Kurtuluş savaşı sonrasında 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılması 17 Kasım 1922’de milletle tüm bağı kopmuş halife Vahdettin'in İngilizlere sığınıp ülkeden kaçmasıyla egemenliğin önündeki kayıt ve şartlar büyük oranda ortadan kalktı. 29 Ekim 1923’te Anayasa’da yapılan bir değişiklikle Cumhuriyet resmen ilan edildi.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlarken başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder M. K. Atatürk ve silah arkadaşlarını sonsuz sevgi, minnet ve rahmetle anıyoruz.

Göktan TEZYÜREK

Eşitlik Muh:. L:.sı Üs:. Muh:.i

051
bottom of page