top of page
< Back

035

FREEDOM

035

Türkiye Cumhuriyeti, büyük bir öngörü ve bağımsızlık mücadelesi ile 100 yıl önce kuruldu.

Türk milletinin bağımsızlık isteğinin zaferle sonuçlandığı ve modern bir ulusun doğduğu önemli bir dönüm noktasıydı.

Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki Kurtuluş Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu'nun yerini alan Cumhuriyetin temellerini attı. Cumhuriyet, bağımsızlık ve egemenlik gibi temel değerleri içinde barındırır. Türk milletine kendi kaderini tayin etme hakkını vererek ulusal bağımsızlığı güvence altına aldı. Aynı zamanda modernleşme ve laiklik ilkeleri, Cumhuriyetin ayrılmaz unsurlarıdır. Atatürk, din ile devlet işlerini ayrı tutarak toplumsal değişimi ve modernleşmeyi teşvik etti.

Cumhuriyetin en temel ilkesi eşitlik ve haklardır. Herhangi bir ayrım yapmaksızın tüm vatandaşlara eşit haklar sunar; cinsiyet, din veya etnik köken farkı gözetmez.

Cumhuriyet olmasaydı, Türkiye'nin geleceği belirsizliklerle dolu olurdu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü sonrası parçalanma riski artardı. Ancak 100 yıl önce kurulan Cumhuriyet, demokrasi, insan hakları ve özgürlükler gibi temel değerleri benimseyerek Türkiye'yi daha aydınlık bir geleceğe taşıdı ve hala ülkemizin ilerlemesine katkı sağlamaktadır.

Cumhuriyetimizin 100. yılında, bu değerleri koruyarak ve daha da ileriye taşıyarak kutlamak, Türk milletinin büyük bir başarısını ve azmini yüceltmek anlamına gelmektedir.

Freedom Locası olarak, bu büyük dönüm noktasını coşkuyla kutlamak ve bu değerleri koruyarak daha da ileriye taşımak için bir aradayız.

Ayhan AKAY

Üs∴ Muh∴

Freedom 35

035
bottom of page