top of page
< Back

027

YILDIZ

027

CUMHURİYETİN YÜZÜNCÜ YIL MESAJI

YILDIZ LOCASI

Locamızın sembolü olan beş köşeli YILDIZ’ın bir anlamı da insan’dır. İnsanın gelişmesi, olgunlaşması halinde toplum gelişir ve yükselir. Ülkü Mabedinin en önemli yapıtaşı insandır. Yıldız Muhterem Locası olarak, insanı yüceltip, geliştirerek, Masonluğun Ülkü Mabedini inşa etme hedefine en etkin ve hızlı şekilde ulaşabilmesini umut ediyor ve bu yolda çalışıyoruz.

Birinci Dünya Savaşı sonucunda kendi vatanında yok edilmek istenen Türk Ulusu’nun, Atatürk ve arkadaşları etrafında birleşmesi ve verdiği büyük mücadele sayesinde çok zor koşullar altında emperyalizme karşı büyük zafer kazanılmıştır.

Yüz yıl önce Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş, Meclis açılmış, Anayasa kabul edilmiş, seçimle işbaşına gelen hükümetlerle ülkemiz bu Anayasa çerçevesinde yönetilmeye başlanmıştır. Hukukun üstünlüğü ve kanun hakimiyeti sağlanmış, insanların kul olduğu, doğma ve boş inançların etkisindeki bir toplum düzeninden, din ve vicdan hürriyeti geçerli kılınarak, laiklik prensibinin kabul edilmesiyle her bir ferdin, kadın veya erkek ayrımı olmaksızın eşit birer vatandaş olduğu bir toplum düzenine geçiş başarılmıştır.

“Ne Mutlu Türküm Diyene.” sözü ile tanımlanan bir ulus devlet düzeni sağlanarak, bu devleti oluşturan Türk Ulusunun dilinin, tarihinin ve kültürünün araştırılması ve geliştirilmesi için Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu kurulmuştur.

Yüz yıl önce büyük çoğunluğu köylerde yaşayan ulusun her ferdinin eğitilmesi hedeflenmiş ve Ulusal Eğitim Sistemi ile vatandaş eğitilmeye başlanmış, eğitimde birlik sağlanarak, sağlam temellere dayalı bir ulus devlet hızla inşa edilmiştir.

“Muasır medeniyet seviyesine ulaşma hedefi” doğrultusunda akıl ve bilim rehberliğinde, güzel sanatları da önceleyen anlayışla sanayileşme başlatılmış, tarım geliştirilmiş, doğal kaynaklarımız sahiplenilmiş ve korunmuştur.

“Yurtta sulh, cihanda sulh” sloganı ile iç ve dış düşmanlıklar ve çekişmelerden kaçınıp, güçlü ve disiplinli bir silahlı kuvvetler ile ulusal politikalar, caydırıcılık esası ile yürütülmüştür. Hürriyet ve bağımsızlıktan hiçbir taviz verilmemiştir.

YILDIZ Muhterem Locası olarak inancımız odur ki, kutup YILDIZIMIZ Atatürk ve arkadaşları tarafından bu sağlam temeller üzerinde kurulan ve yüz yaşına ulaşan Türkiye Cumhuriyeti ve onun devrimleri ile gelişen ulusumuz geleceğe uzanan her yüzyılda da gelişmeye devam edecek ve “Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır”.

Celal Zaim Çil

027
bottom of page