top of page
< Back

024

GÖNÜL

024

İzmir Vadisine bağlı 0-24 numaralı GÖNÜL Muh∴ L∴’sının Cumhuriyet’in 100. Yılı sebebiyle ve 29 Ekim 2023 itibarıyla 100. Yıl mesajı aşağıdadır:

“ Vatan topraklarını işgalden kurtarıp ulusu hürriyetine kavuşturmayı amaçlayan, tamamen meşru müdafaa niteliğindeki ve içinde bulunulan koşullar itibarıyla bir destana dönüşen Kurtuluş Savaşı’mızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün, dağılmış köhne devlet yapısı yerine halkın egemenliğine dayalı, Aydınlanmacı bir bakışla kurucusu olduğu ve devrimlerle çağdaş bir nitelik kazanan Laik Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının başlangıcında; yurduna ve ailesine bağlı kalacağına, onlar için hiç bir şey esirgemeyeceğine söz vermiş, başkalarının hakkını kendi hakkı gibi koruyup, hak ve adaletten yana, cehalet ve taassuba karşı savaşan kişiler olarak; Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik kavramlarının hayata geçirilebildiği bu muhteşem eser dolayısıyla; başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere gazi ve şehitlerimizi, emek veren herkesi, bugünlere onlar sayesinde erişebildiğimiz bilinci içinde minnetle anıyor ve Cumhuriyet Bayramı’mızı büyük bir coşkuyla kutluyoruz.

ATATÜRK, Ruşen Eşref’e verdiği imzalı fotoğrafında her şeye rağmen bir Nur’a doğru yüründüğünü belirtir. ATATÜRK’ün manevi mirası olan aklı ve bilimi rehber edinen, “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” nesiller olarak; hakikat arayışı ve tüm insanlar ve insanlık için mutluluk yuvası olacak ülkü mabedi inşası çalışmalarını sürdürürken; ulusun refah ve mutluluğunu, her bakımdan hürriyetine kavuşmasını hedefleyen kurucu iradeye sahip çıkmakta ve ışığının nesilden nesile aktarılmasını sağlamakta kararlı olduğumuzu da belirtiriz.

K∴’ce sevgi ve saygılarımızla. ”

024 - GÖNÜL MUH L∴’sı

Üs∴Muh∴ Erol YAVUZ K∴

024
bottom of page