top of page
< Back

022

DİKMEN

022

Cumhuriyetimizin yüz yıllık gurur dolu yolculuğunda bizler; Ulu Önder Atatürk'ün işaret ettiği fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir neslin vücut bulmuş isimsiz kahramanlarıyız. Türk Masonları olarak çıktığımız bu yoldan asla dönmeyeceğiz.

Önceki Üs:.larımızın hayatları pahasına bizlere armağan ettiği Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak, ışığımızı yeni nesillere devrederek ülkemizin ve toplumumuzun daha da ileri gitmesini ve kalkınmasını sağlayacak en önemli itici güç olmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyet tarihimizin son yetmiş yılına tanıklık eden Muh:. DİKMEN L:.  da kuruluşundan bugüne kadar olduğu gibi, bizden sonraki Kardeşlerimizin de üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirerek Cumhuriyetimizin değerlerine ebediyen sadık kalacaklarına inancımız tamdır.

Muh:. DİKMEN L:. No:22

ÜS:. Muh:. Alper AYDINALP

022
bottom of page