top of page
< Back

018

HAKİKAT

018

Cumhuriyetimizin 100. yılında, geleceklerimize böyle bir mesaj bırakabilmenin heyecanını yaşamaktayım.  Bir asrın tamamlandığı ve ikinci bir asrın başladığını idrak ettiğimiz bu gibi önemli tarihler, yeni başlangıçlar için dönüm noktalarıdır.

Laik, demokratik ve bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti hedefi için bundan tam bir asır önce başlayan mücadele, cumhuriyetin ilanı ile taçlanmıştır. I. Dünya Savaşının ardından Alman, Avusturya-Macaristan, Osmanlı İmparatorluğu gibi imparatorluklar yıkılmış ve İrlanda, Polonya, Finlandiya, Çekoslovakya gibi yeni devletler kurulmuştur ve hepsi de yönetim sistemi olarak cumhuriyet rejimini seçmişlerdir.

Türkiye Cumhuriyeti de egemenliğin, kayıtsız şartız millette olduğu; demokrasi ve hukukun üstünlüğüne dayanan, bireysel hak ve özgürlüklerin korunmasını ana ilke olarak benimseyen bir yönetim şeklidir. Cumhuriyet ile de “tebaa” denilen halk, eşit haklara sahip “vatandaşlara” dönüşmüştür.

Bugün, cumhuriyetimiz için geçen 100 yılın muhasebesini yapacak olursak, çok zor günlerden geçmiş hatta zaman zaman kesintiye dahi uğramış olduğunu, ancak içten ve dışarıdan gelen veya yaratılan sorunlarla hep başa çıkmayı bilmiş, sanayi, askeri, sağlık, eğitim ve hukuk gibi pek çok konuda önemli yollar kat etmiş olduğunu ve her şeye rağmen cumhuriyetimizi 100 yıldır ayakta tutmayı başardığımızı gururla söyleyebiliriz.

Daha yapılacak çok işimiz ve çok yolumuz var. Eşsiz jeopolitik konumu ile medeniyetler beşiği olan ülkemizi, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için var gücümüzle çalışmaktayız ve biz masonlar olarak cumhuriyetimizin hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla bu çalışmalarımızı durmaksızın sürdüreceğiz.

Gururla, azimle, edeple ve tevazuuyla daha nice 100 yıllara! Kardeşlerim.

Kardeşçe Sevgi ve Saygılarımla,

Yorgo Teodoridis

Üstad-ı Muhterem

018
bottom of page