top of page
< Back

015

BİLGİ

015

CUMHURİYETİN 100. YILI BİLGİ MUH:. L:. MESAJI

Türkiye’de ‘’Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.’’ İlkesini devlet yönetimine yerleştiren Cumhuriyet’in ilanının 100. Yılındayız.

Ulusal mücadelenin zaferle sonuçlanmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk yeni Türk devletinin yüzünü çağdaşlaşmaya, demokrasiye çevirdi ve yeni yönetim biçimi ile ilgili fikrini 28 Ekim 1923 akşamı Çankaya Köşkü’nde arkadaşlarına ‘’Efendiler! Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz.’’ diyerek açıkladı. 29 Ekim 1923 günü gerçekleşen oturumda yeni yönetim biçimi 158 üyenin tamamının kabul oyu ve ‘’Yaşasın Cumhuriyet’’ sesleri ile ayakta karşılandı. Aynı gün Gazi Mustafa Kemal yeni Türk devletinin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçildi.

Yeniden doğuşun ilk günü sayılabilecek o günde yaptığı konuşmanın bir bölümünde ‘’…Bendeniz, kazandığım bu güven ve itimada layık olmak için pek önemli gördüğüm bir noktadaki ihtiyacı arz etmek mecburiyetindeyim. O ihtiyaç, yüce heyetinizin şahsıma karşı gösterdiği sevgi, güven ve desteğidir. Ancak bu sayede ve Tanrının yardımıyla , bana verdiğiniz ve vereceğiniz görevleri en iyi şekilde yapabileceğimi ümit ediyorum.’’ der.

Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli süreçlerde dile getirdiği bu ve buna benzer ifadeler biz M:.’ların tüm insanlar ve insanlık için bir Ül:. Ma:. kurmaya çalışırken asla unutmaması gereken ifadelerden biridir. Bu ifadelerden başka örnekler vermek gerekirse;

‘’Biz daima hakikat arayan ve onu buldukça ve bulduğumuza kani oldukça ifadeye cüret gösteren adamlar olmalıyız.’’

“Ben, manevi miras olarak hiçbir nass-ı katı, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım, bilim ve akıldır.

"Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir."

‘’Devrimimiz, Türkiye’nin yüzyıllar için mutluluğunu üstüne almıştır. Bize düşen, onu kavrayarak ve takdir ederek çalışmaktır.’’


BİLGİ Muh:. L:. Üs:. Muh:.

Ali ŞENGEL

015
bottom of page