top of page
< Back

011

MUSAVAT

011

Cumhuriyet, farklı kökenlerden gelen, farklı düşüncelere, inançlara ve dünya görüşlerine sahip olabilecek bireylerden oluşan bir halkın barış ve tolerans içinde, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik idealleri çerçevesinde bir arada yaşama iradesinin bir göstergesidir. Türk devriminin en önemli kazanımı olan Türkiye Cumhuriyeti, Kurtuluş Savaşı boyunca bu iradeyi her aşamada gösteren Türk milletinin bir eseri ve yine bu iradenin hiçbir şekilde bozulmayacağına yönelik sonsuz güvene dayanarak cumhuriyeti ilan etme kararını alan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere en büyük armağanıdır. Henüz 100 yaşında, gencecik Cumhuriyetimizin, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak daha nice yüzyıllar boyunca kendi idealine daha da yaklaşacağına bizim de güvenimiz tamdır. İşte bu güvenle, 11 no.lu Müsavat Muhterem Locası olarak, Türk masonluğunun tarihsel misyonunu sürdürmek ve Cumhuriyetin kurucu ışığını gelecek nesillere aktarma görevini tam bir kararlılıkla yerine getirmek sarsılmaz ülkümüzdür.  Dileriz Öyle Olsun.

11 Numaralı Müsavat Muh:. L:.sı Kardeşleri adına

Barış Erman

Üs:. Muh:.

011
bottom of page