top of page
< Back

010

DOĞUŞ

010

Loca Numarası ve Adı: 10 – Doğuş Muh:. L:.

Değerli K:.’lerim,

Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basmasıyla başlayan Millî Mücadele, Büyük Millet Meclisi’nin açılması, Büyük Zafer, Lozan Anlaşması ve nihayet 29 Ekim 1923’te bu yıl 100. Yıldönümünü kutladığımız Cumhuriyet’in ilanıyla taçlanmıştır.

Cumhuriyetin ilanı ve ardından gelen devrimler, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda büyük değişim sağlamış, ülkeyi çağdaş bir yapıya kavuşturmuştur.

Cumhuriyet bugün bizlerin varoluşunun temelidir.

Cumhuriyet her şeyini kaybetmiş, hiçbir umudu kalmamış insanların, bir ulus olarak yeniden doğuşu ve kaderine sahip çıkması demektir.

Cumhuriyet, bizler için aklın önderliğinde, adaletin ve evrensel hukukun üstünlüğünü savunan, eşit hak ve yükümlülüklere sahip yurttaşlar olarak, özgür ve laik bir yaşam biçimi demektir.

Cumhuriyet “en hakiki mürşit ilimdir” demektir.

Cumhuriyet kadın erkek ayrımı olmadan “muasır medeniyetler” seviyesine ulaşmak için hiç yorulmadan, umutsuzluğa kapılmadan ve bıkmadan mücadele etmek demektir.

Cumhuriyetin bizlere kazandırdıklarını hiç unutmayarak elde edilen kazanımları gelecek nesillere taşıma sorumluluğu hepimizindir.

Cumhuriyet ilkeleri doğrultusunda ülkü mabedi yapımında gösterdiğimiz çabanın sadece kendi hayatımızı değil, aynı zamanda ülkemizin ve dünyanın geleceğini de şekillendirebileceğini hiçbir zaman unutmamalıyız.

Nice 100 yılları her zaman 1923’ün ilkeleri ve coşkuyla kutlamak dileğiyle, bize bu günlerimizi armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını bir kez daha şükran ve minnetle anıyorum.

K. Sevgi ve Saygılarımla,

Sarp Baş

(10) Doğuş Muh:. L:. Üs:. Muh:.

010
bottom of page