top of page
< Back

007

HÜRRİYET

007

Cumhuriyetin 100. Yılından Geleceğe Mektup

Bir millet ki , 600 yıl boyunca sömürülmüşlük , ezilmişlik içinde yaşamış.

O millet ki , padişahlık yönetiminin kendisi için en uygun yönetim şekli olduğuna inandırılmış

ve bunu sorgulamaktan bile uzak bırakılmış. Kendisini geliştirebilmek için hiçbir imkana sahip

olamamış ve bu imkanı yaratmak için çaba bile gösteremeyecek kadar baskı altında tutulmuş.

Sonuçta bu üzücü durumun gerçeği genlerine işlemiş ama bastırılmış olan bağımsızlık özlemi ,

aklının , ruhunun bir yerinde ve en önemlisi damarlarındaki asil kanda hep saklı kalmış.

Ve bir gün bu bağımsızlık özlemi , Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk sayesinde gün yüzüne

çıkartılmış ve sonrasında da , bir çığ gibi büyüyen bu dalga , karşısındaki dünya güçlerini dize

getirerek bağımsızlığını ele geçirmiş. Bununla da yetinmeyip , kendisi için en uygun yönetim

şekli olan Cumhuriyet’i ilan etmiş.

Birkaç cümle ile çok kolay ve basitçe anlatılabilen bu sürecin ve sonucun , aslında ne güçlüklerle kazanıldığını bilen bir nesil olarak çok şanslıyız.

Hürriyet Muhterem Locası Kardeşleri olarak , 100 yıllık Cumhuriyet döneminin 75 yılına

şahitlik etmiş bir locanın üyeleri olduğumuz için de çok şanslıyız.

Cumhuriyet ‘in kazanımlarını koruyup , onları daha da geliştirerek , Ata’mızın gösterdiği

hedef olan ; ülkemizi Çağdaş Uygarlıklar seviyesine çıkartmak için üzerimize düşen

sorumlulukların da farkındayız.

Yaşamımızda bir Mason’a yakışır şekilde davranacak ve bu görevi yerine getireceğiz.

Onur Bilen

Üs:. Muh:.

Hürriyet Muh:. L:. 007

007
bottom of page