Kamuoyuna Duyuru - İstanbul, 14.07.2020

Bazı yayın kuruluşlarının kamuoyunda gerçeklerin ötesinde bir algı yaratarak masonluğu ve masonları karalamaya, suçlamaya, düşmanlaştırmaya yönelik çabalarını ısrarla sürdürdüklerini üzülerek takip ediyoruz.

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği; Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş, çalışmalarını ilgili kanunlar çerçevesinde İçişleri Bakanlığı’nın denetiminde sürdüren bir dernektir. Üyeleri, Anayasa’nın 3. maddesinde ifadesini bulan; devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesine bağlılıklarıyla onur ve gurur duyan, hür fikirli, iyi ahlak sahibi, Tanrı’ya inanan, tüm dinlere saygı duyan, vatansever Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır.

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği ve üyeleri, dini ve siyasi tartışmaların dışında kalır, yurt içinde ve yurt dışında kendisinden üstün veya kendisine eşit hiçbir masonik otoriteyi kabul etmez. Bu nedenle “mason” başlığı altında yayımlanan her türlü haber ve yazı doğrudan Derneğimizi ve üyelerini ilgilendirir.

Daha önce de benzer yayınlarla alakalı olarak tüm gerçeklerin samimiyetle anlatılmasına ve düzeltme ve cevap hakkının kullanılması yönündeki taleplerimize rağmen hukuken talep ettiğimiz tekzip ve düzeltme metinlerimize yayın mecralarında yer vermeyip temelsiz ve asılsız iddialarda bulunanlar, kötü niyetli bir şekilde masonları FETÖ terör örgütü ile ilişkili gösterme çabasında ısrar etmektedirler.

Bu yayınlarda bu kez de Derneğimiz üyeliğinden ihraç edilmiş bir kişinin tamamen gerçek dışı, asılsız ve dayanaksız, hatta hayal ürünü denebilecek anlatımları kullanılmıştır. Kişi ya da kuruluşları aşağılayıcı ve yalan haber yapmak veya iftira niteliği taşıyan ya da özel amaçlara hizmet eden yayın yapmak yalnızca Basın Ahlak Esasları ile Meslek ve İlkelerine değil, kanuna ve hukuka da aykırı fiillerdendir.

Şüphesiz karşılığında hukuki ve cezai muhtelif yaptırımları da vardır. Ancak Derneğimiz, öncelikle Basın Kanunu ile evrensel gazetecilik ilkeleri ve etiği gereği kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin sağlanması amacıyla yayıncı kuruluştan kendilerine noter vasıtasıyla ulaştırılan düzeltme metninin yayımlanmasını beklemektedir.

Diğer taraftan bu vesile ile kamuoyu ile paylaşmak isteriz ki;

Derneğimizin yasa dışı bir yapılanma olan FETÖ terör örgütüne kapılarını açtığı algısı temelsiz, asılsız iddialarla oluşturulmaya çalışılmaktadır. Derneğimizin üye bilgileri mevzuata uygun ve şeffaf bir şekilde Devletimizin kayıtlarında mevcuttur. Üye sayısındaki artış iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. Kaldı ki; Derneğimize ait tüm üye bilgileri Dernekler Bilgi Sistemi’nde kayıtlı olup, Derneğimiz ile üyelik ilişkisi olmayan hiçbir kimsenin dernek çalışmalarına katılması mümkün değildir.

Türkiye Cumhuriyeti’nde kurulmuş her dernek gibi Derneğimizin de Türkiye’nin çeşitli illerinden üyeleri bulunmakta, sınırlı sayıda şube ve temsilciliklerimiz ile çalışmalarımız yine ilgili mevzuata sıkı sıkıya bağlı kalınarak sürdürülmekte, sonuç olarak bu ve benzer bilgilerin Devletimizin ilgili resmi mercilerinde kayıtlı olması nedeniyle üyelerimiz tam bir özgüven içerisinde bulunmaktadır.

Hakkında herhangi bir ceza soruşturması başlatılan bir kişinin üyeliği, Dernek Tüzüğü’ne göre anında tedbiren askıya alınarak yargı sürecinin tamamlanması beklenmekte; mahkumiyetin kesinleşmesi durumunda ise o kişi derhal üyelikten çıkarılmaktadır. Kaldı ki; cezaların şahsiliği ilkesinin bir sonucu olarak, bireysel olarak işlendiği kesinleşen fiillerin Derneğimize ve üyelerine yükletilmesi hukuken de, ahlaken de doğru değildir.

Hiç bir temele, belgeye dayanmadığı halde 15 Temmuz hain darbe girişiminde Derneğimizin rolü olduğu yönündeki iddia, varlığı da içeriği de belirsiz sözde bir belgeye dayandırılmaya çalışılmaktadır. Daha önce de tarihi kişilikleri, hiç bir zaman üyemiz olmadıklarını defalarca açıkladığımız halde, üyemiz olmuş gibi göstermek için düzmece belgeler üretenler 15 Temmuz hain darbe girişimi ile masonlar arasında gerçek dışı bir ilişki kurmaya yönelik beyhude bir çabanın içerisindediler.

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği’nin FETÖ terör örgütü yahut başka bir terör örgütü ile asla bir ilişkisi olmadığı gibi, 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ve geçmişteki darbe ve darbecilerle de hiç bir ilişkisi, ilintisi ya da işbirliği olmamıştır, olamaz. Zira Türkiye’nin birliğine, bağımsızlığına ve demokrasisine inanmış ve bu değerler üzerinde yemin etmiş olan bizler, Masonluğun temel prensibi olan siyasi ve dini tartışmaların dışında kalma ilkesine de sıkı sıkıya bağlıyız.

Sürekli tekrarlanan bu ve benzeri asılsız ve dayanaksız iddia ve iftiralar, Derneğimiz ve üyelerinin kişilik haklarına, kurumumuzun saygınlığına açık birer saldırı niteliğinde olup, milli birliğimizin her bakımdan korunması gereken bu günlerde bizleri derinden yaralayıp üzmektedir.

Disiplin suçu nedeniyle üyelikten ihraç edilmiş bir kişinin hayal ötesi beyanları arasında yer alan “Masonların İsrail’e hizmet etmesi”, “Masonluğun CHP’nin arka bahçesi olması” gibi asılsız ve dayanaksız, tamamen intikam amaçlı ve kötü niyetli iddiaları; gerek Dernek ve üyelerinin din ve siyaset tartışmalarına girmemesi, gerekse yurt içinde ve yurt dışında Derneğimize eşit veya ondan üstün hiçbir masonik otorite tanımaması hüküm ve gerçekleri karşısında hiçbir anlam taşımamaktadır.

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği, iddia edildiğinin aksine hiçbir kişi, kurum ve ülkeden icazet almadan kurulmuş, çalışmalarını Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre sürdüren bir dernektir.

Türkiye’nin bağımsızlığına, demokrasisine yürekten inanmış bizler, dün olduğu gibi bugün ve daima ülkemizin, milletimizin birer neferi olarak çalışmalarımızı aynı ilkelerle ve güven içinde sürdürmeye devam edeceğiz.

 

Bülent AKKAN

Büyük Üstat

bulent_akkan.jpg

Büyük Üstat Mesajı

Dünya üzerinde 300 yıldan beri var olan Hür Masonluk, "Yüce Varlık'a İnanç" temeli üzerine kurulu bir "Kardeşlik Kurumu"dur.


Üyelerini din, ırk, dil, inanç ve makam ayırımı yapılmaksızın inançlı, hür, namuslu, aydın ve iyi ahlâklı erkeklerin oluşturduğu Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği, Türkiye’de faaliyet gösteren her dernek gibi, ülkemizin yasalarına tabidir ve çalışmalarını devletimizin denetimi altında sürdürür.


Derneğimizin üyeleri, devletine ve milletine sadakat yeminiyle bağlı, ülkesinin bağımsızlığına, bölünmez bütünlüğüne, demokratik ve laik düzenine inanmış, yasalarına her bakımdan uyan, ülkesine yararlı birer "Kâmil İnsan" olmak amacıyla çalışan vatanperver Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır.

ii_logo_site.jpg

İktisadi İşletme

Çeşitli eldivenler, önlükler, kitaplar, flamalarla birlikte regalya ve yaka bijularını ve daha birçok ürünü bulabilirsiniz.

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği ©2020

KVKK Aydınlatma Metni - Çerez Politikası - Gizlilik Politikası