top of page

Büyük Üstat Mesajı - İstanbul, 23.07.2016

Biz Masonlar, mesleğimize yön veren Eski Yükümlülüklerimiz ve İlkelerimize uymayı taahhüt etmiş bulunmaktayız.

Bu yükümlülük ve taahhütlerimizde bizlere şu görevler yüklenir:
- İyi ve dürüst bir insan olacak, ahlâk kurallarına uyacaksınız.
- Barışsever olacak ve yaşadığımız ülkenin yasalarına uyacak, vatanınıza şerefle hizmet edeceksiniz.
- Devlete karşı girişilen hiçbir eyleme katılmayacak, ülkenin yararlarını, bağımsızlığını, dirlik ve düzenini korumayı kutsal bir görev bileceksiniz.
- Devlet makamlarına saygılı olacak, gayretle çalışacak, şerefli bir hayat sürecek ve insanlara itibar edeceksiniz.
- Localarınızda din ve siyaset ile ilgili tartışmalara izin vermeyeceksiniz.
- K:.'lerinize saygı besleyecek, sahtekâr ve ikiyüzlüleri camiamızdan uzak tutacaksınız.
- İnsan kişiliğine saygıyı, bütün insanların iyiliğine çalışmayı, kişinin hürriyetini ve ahlaki sorumluluğunu, insanların hak ve görev eşitliğini, bilime saygıyı birer ilke olarak benimseyeceksiniz. K:.'leriniz arasında din, mezhep, ırk, dil, inanç ve sosyal durum ayrımı gözetmeyeceksiniz.


Yukarıdaki ifadeler Masonlar olarak içselleştirdiğimiz ve görev alırken kutsal kitaba el basarak uymayı taahhüt ettiğimiz yükümlülükler olup, bizlerin yol göstericisi ve yaşam düsturudur.

Bu prensiplerimizin ışığı altında, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası olarak Ülkemizin Anayasal düzenine ve parlemanter demokrasiye karşı gerçekleştirilen 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimini şiddetle kınıyor, asla kabul edilemez buluyoruz. 

Ülkemizin bu badireyi de atlatarak en kısa surede Atatürk ilkeleri doğrultusunda millet egemenliğine dayalı laik, demokratik bir düzenin sonsuza kadar sürmesini temenni ediyoruz. Keza tüm halkımızın sorumluluk duygusu içinde; ülkemizde İnsan haklarının en üst düzeyde yerleşmesine yönelik laik, demokratik bir düzenin tesisi hususunda görevlerini yerine getireceklerine dair inancımızı da bir kez daha teyit ediyoruz.

Bu menfur olayda yaşamlarını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralananlara acil şifalar dilerken, ülkemizde bir an önce millet egemenliğine dayalı, laik, demokratik bir düzenin sonsuza kadar sürmesini temenni ediyorum.


Sevgi ve saygılarımla,

Ömer Köker
Büyük Üstat

Büyük Üstat Mesajı - İstanbul, 23.07.2016: Text
bottom of page