top of page
< Back

019

AHENK

019

Bu yıl, Cumhuriyetimizin 100. Yılını yaşamanın onuru, mutluluğu ve sevinci içindeyiz.

Cumhuriyetimizin 100. Yılını yaşamak ve kutlamak, bizim için bir şans olduğu gibi, Cumhuriyetimizin ilelebet yaşaması için her yerde ve her fırsatta cumhuriyetin ilanına giden zorlu yolları, kurtuluş savaşını, cumhuriyetin ilkelerini ve değerini anlatmak; böylelikle gelecek kuşaklara cumhuriyet bilincini aktarmak, üzerimizde hassasiyetle taşıdığımız bir sorumluluktur.

Cumhuriyetin ilanı, dünyada bir örneği olmayan; yaşlısı, genci, kadını, erkeği hatta çocuk yaştaki tüm fertlerinin canları pahasına topyekûn savaşıp kazandıkları ulusal kurtuluş mücadelesinin sonucunda gerçekleşmiştir.

Bu mücadeleyi verenleri ve Cumhuriyeti kuranları minnet ve şükranla anıyoruz.

Fuat TOPDEMİR

19 no.lu AHENK Muh:. L:. Üs:. Muh:.

019
bottom of page