Önceki Duyuru ve Mesajlar

 

Kamuoyuna Duyuru - İstanbul,12.12.2016

Biz Masonların gözünde hakların en kutsalı, Evrenin Ulu Mimarı’nın insana bahşettiği yaşam hakkıdır.

İnsanlarımızın canına kast eden; ülkemizin birlik ve beraberliğini, huzurunu ve kardeşliğini hedef alan terör saldırılarını, nereden ve kimden gelirse gelsin, bütün benliğimizle kınıyoruz.

10 Aralık 2016 günü gerçekleştirilen ve ülkemizi yasa boğan menfur saldırıda hayatını kaybeden Emniyet mensuplarımıza ve vatandaşlarımıza Evrenin Ulu Mimarı’ndan rahmet, yaralılara şifa, kederli ailelere ve tüm ulusumuza sabır ve başsağlığı diliyoruz.


Büyük Üstat Mesajı - İstanbul. 23.07.2016

Kamuoyuna Duyuru

Biz Masonlar, mesleğimize yön veren Eski Yükümlülüklerimiz ve İlkelerimize uymayı taahhüt etmiş bulunmaktayız.

Bu yükümlülük ve taahhütlerimizde bizlere şu görevler yüklenir:
"… İyi ve dürüst bir insan olacak, ahlâk kurallarına uyacaksınız.
- Barışsever olacak ve yaşadığımız ülkenin yasalarına uyacak, vatanınıza şerefle hizmet edeceksiniz.
-Devlete karşı girişilen hiçbir eyleme katılmayacak, ülkenin yararlarını, bağımsızlığını, dirlik ve düzenini korumayı kutsal bir görev bileceksiniz.
-Devlet makamlarına saygılı olacak, gayretle çalışacak, şerefli bir hayat sürecek ve insanlara itibar edeceksiniz.
-Localarınızda din ve siyaset ile ilgili tartışmalara izin vermeyeceksiniz.
-K:.'lerinize saygı besleyecek, sahtekâr ve ikiyüzlüleri camiamızdan uzak tutacaksınız.
-İnsan kişiliğine saygıyı, bütün insanların iyiliğine çalışmayı, kişinin hürriyetini ve ahlaki sorumluluğunu, insanların hak ve görev eşitliğini, bilime saygıyı birer ilke olarak benimseyeceksiniz. K:.'leriniz arasında din, mezhep, ırk, dil, inanç ve sosyal durum ayrımı gözetmeyeceksiniz…".

Yukarıdaki ifadeler Masonlar olarak içselleştirdiğimiz ve görev alırken kutsal kitaba el basarak uymayı taahhüt ettiğimiz yükümlülükler olup, bizlerin yol göstericisi ve yaşam düsturudur.
Bu prensiplerimizin ışığı altında, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası olarak Ülkemizin Anayasal düzenine ve parlemanter demokrasiye karşı gerçekleştirilen 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimini şiddetle kınıyor, asla kabul edilemez buluyoruz.
Ülkemizin bu badireyi de atlatarak en kısa surede Atatürk ilkeleri doğrultusunda millet egemenliğine dayalı laik, demokratik bir düzenin sonsuza kadar sürmesini temenni ediyoruz. Keza tüm halkımızın sorumluluk duygusu içinde; ülkemizde İnsan haklarının en üst düzeyde yerleşmesine yönelik laik, demokratik bir düzenin tesisi hususunda görevlerini yerine getireceklerine dair inancımızı da bir kez daha teyit ediyoruz.

Bu menfur olayda yaşamlarını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralananlara acil şifalar dilerken, ülkemizde bir an önce millet egemenliğine dayalı, laik, demokratik bir düzenin sonsuza kadar sürmesini temenni ediyorum.

Sevgi ve saygılarımla
Ömer Köker
Büyük Üstat

Türk Masonları Ata'nın huzurundaydı - 05.10.2016


Türk Masonları her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Anıtkabir'i ziyaret ederek Büyük Atatürk'ün huzuruna çıktılar.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden eşleri ve çocuklarıyla Ankara'ya gelen Masonlar, 5 Kasım Cumartesi günü saat 10.30'da, laik demokratik cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine bağlılıklarını teyid etmek üzere Anıtkabir'de bir araya geldi. Anıtkabir merdivenlerinde çekilen toplu fotoğraftan sonra Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Türkiye Büyük Locası Büyük Üstadı Ömer Köker'in mozoleye çelenk koymasının ardından saygı duruşu yapıldı.

 

Eğitime Katkı Desteği
İstanbul’da 2013-14 Eğitim Dönemi için Eğitime Katkı Desteği
Müracaatları

2013-14 Eğitim Döneminde derneğimizden eğitime katkı desteği almak isteyen üniversite öğrencilerinin Nuru Ziya Sok. No.13, Beyoğlu adresinden alacakları boş formu doldurarak ve istenen belgeleri ekleyerek geri vermeleri gerekmektedir.

Amaç ve İşleyiş

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği bünyesinde 1993 yılında eğitime katkı desteği kurumu oluşturulmuştur. Eğitime katkı desteği kurumu; Atatürk ilkelerine bağlı, laik görüş ve düşüncelerle donatılmış, çağdaş, aydın gençliğimizin toplumumuza kazandırılması yönünde hizmet vermekte ve üniversite öğrencilerine eğitim desteği sağlamaktadır. Amacımız; mümkün olduğunca çok sayıda ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaşıp, destek olabilmektir. Eğitime katkı desteği verilecek öğrencilerimiz titiz incelemeler ve mülakatların ardından belirlenmektedir.

Eğitime Katkı Desteği Verilecek Öğrenci Sayısının Belirlenmesi

Eğitime katkı desteği verilecek öğrenci sayısının belirlenmesi eğitime katkı desteği komitesinin kol başkanları ile yaptıkları görüşmeler sonucunda kollardan alınan eğitime katkı desteği taahhütlerine göre belirlenir. Genel kurulda belirlenen eğitime katkı payı bedeli kollardan tahsil edilir. Bu miktar bursiyer öğrencilerimiz mezun olana kadar banka hesap numaralarına aylık (kesintisiz) olarak aktarılmaktadır.

Eğitime Katkı Desteği Verilecek Öğrencilerin Seçimi

Bütün öğrencilerin ön elemesi öğrenci başvuru formu üzerinden yapılır.
Daha sonra belirlenen öğrenciler sözlü mülakat için davet edilir. Aday seçiminde öğrencinin mali durumu, anne-babasının hayatta olup olmadığı, öğrenimine engel (sakat ve desteğe muhtaç olması) durumu gibi kıstaslar komite üyelerince göz önünde alınarak incelenir.

Yönetmelikçe yapılan puanlamaya göre, eğitime katkı desteği verilecek öğrencimiz olmaya hak kazanan öğrencilerden gereken evraklar istenir.

Eğitime Katkı Desteği Verilecek Öğrencilerin Takibi

Eğitime katkı desteği verilecek öğrencilerimiz, eğitim öğretim yılı sonunda aldıkları not çizelgeleri ve öğrenci belgelerinin tarafımıza ulaştırılması ile takip edilir.
Karşılıksız yapılan eğitime katkı desteği verilmesinin koşulu sınıf geçmektir. Sınıf tekrarı var ise öğrencinin durumu burs komitesince incelenip bursun kesilmesi gerçekleştirilir.

Komitenin Eğitime Katkı Desteği Verilecek Öğrenciler ile İlgili Çalışma Prensipleri

Eğitime katkı desteği komiteleri her ay toplantılar yaparak, bursiyer öğrencilerimiz ile ilişkilerimizin sağlam olması amacı ve sosyal, sanatsal, müzikal, ekonomik, yönetimsel içerikli bilgileri eğitime katkı desteği verilecek öğrencilerimize aktarmak adına konuşmalar organize edilir. Her ayın ilk pazar günü öğrenciler toplantılara davet edilir.

Her üç vadide faaliyette bulunan komitelerin katkısıyla toplam eğitime katkı desteği verilecek öğrencilerimizin sayısı bu yıl 624 olmuştur. Hedefimiz bu rakamı kısa sürede daha yukarı çekmektir.

İstanbul Vadisinde Bugün,

212 Öğrenci ile devam etmekte olan eğitime katkı desteği verilen öğrenci sayımıza, 103 yeni öğrenci ilavesi ile 2012-13 eğitim dönemine 315 bursiyer öğrencimiz ile devam edilmektedir. Bu öğrencilerin 144’ü (%46 ) kız, 171’i (%54) erkek toplamda
315 eğitime katkı desteği verilen öğrencimiz vardır. eğitime katkı desteği verilen öğrencilerimizin 212’si İstanbul’da 103’ü diğer
şehirlerde okumaktadır.

Eğitime katkı desteği verilen öğrencilerin 42’si Tıp ve Sağlık Fakültelerinde, 16’sı İnşaat Fakültesi , 52’si Fen-Edebiyat Fakültesi, 33’ü Mühendislik Fakültesi, 6’sı Hukuk Fakültesi, 51’i İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi, 17’si Eğitim Fakültesi ve 98’i diğer bölümlere devam etmektedirler.