Masonluk, evrensel bir kardeşlik birliğidir.

İnsanlar arasında sevginin, toleransın ve kardeşliğin hüküm sürmesini; insanlığın hürriyet, barış, adalet ve huzur içinde gelişmesini hedefleyen Masonluk, ortak bir insanlık ülküsünü hedefler.

Nasıl demokrasiyi, felsefeyi veya bilimi bir veya birkaç kişi icat edip kurmamışsa Masonluğu da bir veya bir kaç kişi icat edip kurmamıştır. Masonluğun oluşumu  düşünsel bir evrimin sonucudur. Bu evrime birçok insanın katkısı olmuştur. Birçok dinden, felsefeden ve bilgi sisteminden etkilenilmiştir.
Osmanlı Devleti döneminde ülkemiz topraklarında Masonluğun gelişimi incelendiğinde, Londra’da ilk büyük locanın kuruluşundan sadece dört yıl sonra, 1721’de Fransız masonlarının İstanbul’da bir loca kurduğunun bazı kaynaklarda yer aldığı görülür.
  • Loca ve Büyük Loca nedir?
  • Masonlukta derece sistemi nedir?
  • Dereceler ve Ritler nedir?
  • Masonluk uluslararası bir kuruluş mudur?
  • Yüksek Şura Nedir?
  • Masonluk politikayla ilgilenir mi?
Yazının tamamı
Yazının tamamı
Yazının tamamı
Yazının tamamı
 

HÜR VE KABUL EDİLMİŞ MASONLAR

TÜRKİYE BÜYÜK LOCASI

KAMUOYUNA DUYURU

İstanbul,12.12.2016

Biz Masonların gözünde hakların en kutsalı, Evrenin Ulu Mimarı’nın insana bahşettiği yaşam hakkıdır.

İnsanlarımızın canına kast eden; ülkemizin birlik ve beraberliğini, huzurunu ve kardeşliğini hedef alan terör saldırılarını, nereden ve kimden gelirse gelsin, bütün benliğimizle kınıyoruz.

10 Aralık 2016 günü gerçekleştirilen ve ülkemizi yasa boğan menfur saldırıda hayatını kaybeden Emniyet mensuplarımıza ve vatandaşlarımıza Evrenin Ulu Mimarı’ndan rahmet, yaralılara şifa, kederli ailelere ve tüm ulusumuza sabır ve başsağlığı diliyoruz.


İstanbul. 23.07.2016

BÜYÜK ÜSTAT MESAJI

Kamuoyuna Duyuru

Biz Masonlar, mesleğimize yön veren Eski Yükümlülüklerimiz ve İlkelerimize uymayı taahhüt etmiş bulunmaktayız.

Bu yükümlülük ve taahhütlerimizde bizlere şu görevler yüklenir:
"… İyi ve dürüst bir insan olacak, ahlâk kurallarına uyacaksınız.
- Barışsever olacak ve yaşadığımız ülkenin yasalarına uyacak, vatanınıza şerefle hizmet edeceksiniz.
-Devlete karşı girişilen hiçbir eyleme katılmayacak, ülkenin yararlarını, bağımsızlığını, dirlik ve düzenini korumayı kutsal bir görev bileceksiniz.
-Devlet makamlarına saygılı olacak, gayretle çalışacak, şerefli bir hayat sürecek ve insanlara itibar edeceksiniz.
-Localarınızda din ve siyaset ile ilgili tartışmalara izin vermeyeceksiniz.
-K:.'lerinize saygı besleyecek, sahtekâr ve ikiyüzlüleri camiamızdan uzak tutacaksınız.
-İnsan kişiliğine saygıyı, bütün insanların iyiliğine çalışmayı, kişinin hürriyetini ve ahlaki sorumluluğunu, insanların hak ve görev eşitliğini, bilime saygıyı birer ilke olarak benimseyeceksiniz. K:.'leriniz arasında din, mezhep, ırk, dil, inanç ve sosyal durum ayrımı gözetmeyeceksiniz…".

Yukarıdaki ifadeler Masonlar olarak içselleştirdiğimiz ve görev alırken kutsal kitaba el basarak uymayı taahhüt ettiğimiz yükümlülükler olup, bizlerin yol göstericisi ve yaşam düsturudur.
Bu prensiplerimizin ışığı altında, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası olarak Ülkemizin Anayasal düzenine ve parlemanter demokrasiye karşı gerçekleştirilen 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimini şiddetle kınıyor, asla kabul edilemez buluyoruz.
Ülkemizin bu badireyi de atlatarak en kısa surede Atatürk ilkeleri doğrultusunda millet egemenliğine dayalı laik, demokratik bir düzenin sonsuza kadar sürmesini temenni ediyoruz. Keza tüm halkımızın sorumluluk duygusu içinde; ülkemizde İnsan haklarının en üst düzeyde yerleşmesine yönelik laik, demokratik bir düzenin tesisi hususunda görevlerini yerine getireceklerine dair inancımızı da bir kez daha teyit ediyoruz.

Bu menfur olayda yaşamlarını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralananlara acil şifalar dilerken, ülkemizde bir an önce millet egemenliğine dayalı, laik, demokratik bir düzenin sonsuza kadar sürmesini temenni ediyorum.

Sevgi ve saygılarımla
Ömer Köker
Büyük Üstat


Türk Masonları Ata'nın huzurundaydı

Türk Masonları her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Anıtkabir'i ziyaret ederek Büyük Atatürk'ün huzuruna çıktılar.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden eşleri ve çocuklarıyla Ankara'ya gelen Masonlar, 5 Kasım Cumartesi günü saat 10.30'da, laik demokratik cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine bağlılıklarını teyid etmek üzere Anıtkabir'de bir araya geldi. Anıtkabir merdivenlerinde çekilen toplu fotoğraftan sonra Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Türkiye Büyük Locası Büyük Üstadı Ömer Köker'in mozoleye çelenk koymasının ardından saygı duruşu yapıldı.


Eğitime Katkı Desteği

Eğitime katkı desteği komiteleri her ay toplantılar yaparak, bursiyer öğrencilerimiz ile ilişkilerimizin sağlam olması amacı ve sosyal, sanatsal, müzikal, ekonomik, yönetimsel içerikli bilgileri eğitime katkı desteği verilecek öğrencilerimize aktarmak adına konuşmalar organize edilir. Her ayın ilk pazar günü öğrenciler toplantılara davet edilir.

Her üç vadide faaliyette bulunan komitelerin katkısıyla toplam eğitime katkı desteği verilecek öğrencilerimizin sayısı bu yıl 624 olmuştur. Hedefimiz bu rakamı kısa sürede daha yukarı çekmektir.

Yazının tamamı